numer 011
luty 2022
6

Sukces Wydziału Farmaceutycznego w konkursie Funduszu Wyszehradzkiego!

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju z przyjemnością informuje, że w gronie laureatów konkursu na granty, ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, znalazła się pani prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką.

Międzynarodowy projekt badawczo-edukacyjny pt. „Education and research in the field of drug design and development within the V4 region” będzie realizowany we współpracy z partnerami z Czech i Słowacji.

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

„Opracowywanie leków oraz poszukiwanie nowych, bezpiecznych i dobrze tolerowanych związków, a także nieskuteczność istniejących terapii i niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat profilaktyki i farmakoterapii najczęstszych chorób to dziś poważne wyzwania. Mogą one wpływać nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na zdrowie całych społeczeństw, co stało się widoczne podczas pandemii COVID-19. Projekt ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez działania skierowane do różnych grup: mieszkańców krajów wyszehradzkich, przyszłych i obecnych badaczy oraz głównych interesariuszy w dziedzinie projektowania i odkrywania leków, np. firm farmaceutycznych.” – podkreśla p. Profesor Grażyna Biała. 

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy mieszkańców regionu wyszehradzkiego o tym, jak odkrywane są nowe leki, jak skuteczniej leczyć choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w tematach związanych ze zdrowiem i nauką. W ramach projektu podjęte zostaną działania, mające na celu m.in. konsolidację zespołów badawczych z krajów regionu oraz wypracowanie jednolitej metodologii wymiany wiedzy i umiejętności.

Szczegółowe informacje o projekcie już wkrótce zostaną opublikowane na stronie: http://www.visegrad.umlub.pl. Rozpoczęcie projektu planowane jest w pierwszym kwartale 2022 r.  

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie