numer 011
luty 2022
20

Wystawa ikon autorstwa Elżbiety Rzepy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Matka Boska z dzieciątkiem - ikona

Ikony są znane przede wszystkim jako obrazy Kościoła Wschodniego, jednakże ich umysłowe przesłanki są własnością cywilizacji świata, ich teologia i duchowość – dobrem wspólnym chrześcijaństwa. Ikony wyrażają pragnienie piękna wiecznego, wymagają specjalnego odbioru: postawy kontemplacyjnej. Najgłębszego sensu ikony nie da się wyrazić słowami. Cytując Panią Elżbietę Rzepę: „sama estetyczna fascynacja nie wystarczy by zagłębić tajemnicę ikony, bo ikona w swym najgłębszym wymiarze jest Tajemnicą”.

Obrazy autorstwa E. Rzepy prezentowane na wystawie ikon, zorganizowanej w dniach 06-17 grudnia 2021 r. w Bibliotece Głównej UM w Lublinie, wiernie pokazują pietyzm w doborze tworzyw i techniki malarskiej. Sam proces malarski, począwszy od przygotowania podobrazia, zapraw, złoceń, doborze spoiwa jest quasi-liturgią. Technika pisania ikon jest z góry rozplanowana, stąd należy trzymać się poszczególnych etapów. Sam proces tworzenia ikony pozostał niezmieniony od lat i wymaga takiego samego skupienia, nakładu pracy, modlitwy jak i kilkaset lat temu. W prostocie środków artystycznych wyrazu oraz perfekcji warsztatu, ikona odsłania również głębię religijnego przeżycia samego artysty. Cennym źródłem informacji o technologii i technice malowania ikon jest „Księga z góry Athos”, której autorem był mnich, lekarz i artysta - Dionizos.

Szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy wystawa była prezentowana w Bibliotece Głównej UML,  ikony autorstwa Pani Elżbiety Rzepy, odbiór tej twórczości miał niezwykły wydźwięk. Autorka udostępniła 13 swoich prac, m.in. prace pt.: Chrystus Pantokrator,  Chrystus Nauczyciel, Głowa Chrystusa; Przemienienie, Matka Boża z Dzieciątkiem, Matka Boża Włodzimierska, Matka Boża Częstochowska, Prorok Eliasz, św. Jerzy, Zdjęcie z krzyża.

 

Elżbieta Rzepa z bukietem kwiatów obok gabloty pełnej ikon
Elżbieta Rzepa, Biblioteka Główna UM w Lublinie

Pani Elżbieta Rzepa jest pracownikiem Biblioteki Głównej, oddelegowanym do biblioteki specjalistycznej Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, teologii i historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Artystycznego UMCS. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Fascynuje ją malarstwo gotyku, renesansu oraz średniowieczni mistrzowie. W swojej twórczości nawiązuje do stosowanych przez nich unikalnych technik malarskich. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, pastelą i rysunkiem. Bierze udział w licznych plenerach malarskich, akcjach charytatywnych. 

Uczestniczyła w ponad 18 wystawach, w tym 4 indywidualnych. Jej prace znajdują się także w kolekcjach w kraju w Przemyślu, Poznaniu, Tarnowie, Rzeszowie, Krakowie i Lublinie, oraz za granicą w USA, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech i Afryce.

Ikony napisała – Elżbieta Rzepa / Biblioteka Główna UM w Lublinie

Tekst – Ewa Matczuk / Biblioteka Główna UM w Lublinie 

Zdjęcie – Aleksandra Kozak / Biblioteka Główna UM w Lublinie


Podobał ci się artykuł? 
Sprawdź pozostałe artykuły o Bibliotece UMLub:
Jak przyjść do Biblioteki nie przychodząc do Biblioteki?
Książki studenckie
Wystawa w Bibliotece Głównej
Dostępy testowe do medycznych źródeł elektronicznych
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie