numer 011
luty 2022
13

3 słowa o sobie - dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni

dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu.
dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Czym zajmuję się w swojej jednostce:
Prowadzę zajęcia z Podstaw pielęgniarstwa na studiach I stopnia, gdzie uczę studentów podstawowych zabiegów medycznych/pielęgniarskich. Są to bardzo ciekawe zajęcia dla mnie, bo mają charakter praktyczny, zarówno w warunkach symulowanych, jak i w realnej praktyce klinicznej.
Mam też zajęcia ze studentami pielęgniarstwa studiów II stopnia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie, na których ukierunkowuję ich jak przygotować pracę dyplomową oraz próbować prowadzić własną działalność naukową.

Z czym przychodzą do mnie studenci, a z czym nauczyciele:

Studenci najczęściej proszą o pomoc w załatwieniu spraw związanych z procesem dydaktycznym. Obecnie jest wiele pytań i problemów związanych z pandemią COVID-19. Często studenci pytają o możliwość przejścia na nauczanie zdalne, konieczność samoizolacji, czy mają robić testy itp. Czasami są też sprawy związane z niewłaściwymi relacjami student-nauczyciel. Staramy się wtedy rozwiązać zaistniały problem jak najwcześniej, aby konflikt nie przybrał na sile. Większość spraw udaje się szybko rozwiązać pozytywnie.

Nauczyciele często zwracają się do mnie z prośbą o „recenzję” różnych pism skierowanych np. do Dziekana lub jakiejś komisji. Są też sprawy związane z awansami. Często konsultuję wnioski awansowe składane przez nauczycieli, sprawdzając czy są kompletne i zgodne z wytycznymi uczelnianymi.

Za co lubię swoją pracę:
Fajne jest to, że corocznie poznajemy nowych ludzi - nowych studentów. Poza tym mam zajęcia na pierwszym roku więc wcześnie poznaję nowo przyjętych studentów.
Praca na uczelni jest bardzo dynamiczna, ciągle coś się dzieje i stawiane są przed nami nowe wyzwania. Pomimo wielu obowiązków praca pozwala na samodzielność i kreatywność. Można realizować się w różnych obszarach. Na dzisiejszy dzień taka praca mi odpowiada i myślę, że realizuję się w niej.
W wolnym czasie:
Słucham muzyki - różne gatunki, oglądam filmy (psychologiczne, kino europejskie), lubię Bieszczady oraz Roztocze.

Znajdziecie mnie:
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
pokój nr 6
lub
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
pokój 23
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie