numer 011
luty 2022
12

Technologia Postaci Leku - materiały do ćwiczeń praktycznych

Tytuł: Technologia Postaci Leku - materiały do ćwiczeń praktycznych

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Ewa Poleszak, dr Maria Zuń

Autor/autorzy: prof. dr hab. Ewa Poleszak, dr Piotr Belniak, dr Dorota Dwornicka, dr Regina Kasperek-Nowakiewicz, dr Anna Kijewska, dr hab. Anna Serefko, dr Jan Sobczyński, dr Katarzyna Świąder, dr hab. Aleksandra Szopa, dr Michał Szumiło, dr Katarzyna Wojciechowska, dr Sylwia Wośko, dr Łukasz Zimmer, dr Maria Zuń

Data publikacji: 2021

Język: polski

 
Okładka monografii Technologia Postaci Leku - materiały do ćwiczeń praktycznych
Technologia Postaci Leku - materiały do ćwiczeń praktycznych
O czym jest książka:

Monografia Technologia Postaci Leku - materiały do ćwiczeń praktycznych, jest podręcznikiem opracowanym przez zespół pracowników Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej i Społecznej.
W poniższym skrypcie, który składa się z dziesięciu rozdziałów, omówiono podstawowe pojęcia związane z technologią postaci leku. W poszczególnych częściach opisano etapy
procesów technologicznych związanych ze sporządzaniem leków w warunkach aptecznych
i przemysłowych. Umieszczono schematy postępowania podczas oceny ilościowej i jakościowej wytworzonych preparatów zgodne z obowiązująca FP. Omówiono problemy technologiczne i sposoby zapobiegania trudnościom podczas sporządzania leku. W skrypcie podano również sposoby oceny reologicznej preparatów płynnych i półstałych. Szczegółowo opisana została także aparatura stosowana do wytwarzania i oceny preparatów oraz zamieszczone zostały protokoły sprawozdań z wykonania postaci leku. Każdy rozdział wzbogacono w liczne przepisy preparatów gotowych oraz do samodzielnego wykonania wraz z zestawem ćwiczeń.
Materiał przedstawiony w skrypcie posiada liczne walory edukacyjne, które mogą być wykorzystane zarówno przez studentów farmacji jak i przez absolwentów wydziału farmacji.
Prof. dr hab. Ewa Poleszak - kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej i Społecznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie