Rok 2021 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obfitował w szereg istotnych inwestycji usprawniających funkcjonowanie samej uczelni, jak i skierowanych na dalszy rozwój i modernizację bazy naukowo-dydaktycznej oraz socjalnej placówki.

" > Inwestycje Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
numer 011
luty 2022
5

Inwestycje Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rok 2021 na Uniwersytecie Medyczny w Lublinie obfitował w szereg istotnych inwestycji usprawniających funkcjonowanie samej uczelni, jak i skierowanych na dalszy rozwój i modernizację bazy naukowo-dydaktycznej oraz socjalnej placówki.

Hala Widowiskowo-Sportowa

Niewątpliwie spektakularną inwestycją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie było ukończenie budowy Hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem wewnętrznym, zewnętrznymi boiskami, towarzyszącą infrastrukturą oraz parkingiem. Jak potrzebny jest to obiekt, wpływający zarazem na wizerunek Uniwersytetu Medycznego nie trzeba nikogo przekonywać. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 56 milionów złotych. Pełnym powodzenie ukończono istotne inwestycje w zakresie bazy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej. Należy tu wymienić: adaptację budynku zespołu pomieszczeń badawczych Katedry i Zakładu Toksykologii na potrzeby laboratoryjne, czy też rozbudowę Laboratorium Diagnostycznego SARS Uniwersytetu Medycznego wraz z wyposażeniem.

W lutym bieżącego roku zakończona zostanie modernizacja w budynku Collegium Universum -  przekształcenie pomieszczenia nr 211 w pracownię aparaturową wraz z zakupem i instalacją stołów laboratoryjnych, stołu centralnego i dygestorium w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Również w lutym tego roku zakończone zostaną prace związane z utworzeniem Gabinetu Kosmetycznego Usługowo Szkoleniowego w pomieszczeniu numer 10 przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Collegium Universum. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 316 tysięcy złotych. W kwietniu bieżącego roku oddane zostanie do użytku w budynku Collegium Medicum na trzecim piętrze jakże ważne laboratorium Zakładu Farmakologii. Prace adaptacyjne rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku.

W 2021 roku władze Uniwersytetu Medycznego w Lubinie dołożyły wszelkich starań by poprawić warunki pracy i nauki na uczelni poprzez modernizację istniejących obiektów i pomieszczeń. Należy tu wspomnieć o modernizacji instalacji elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniu numer 085 Katedry i Zakładu Patofizjologii w Collegium Pathologicum na potrzeby spektrometru mas, remont pomieszczeń parteru w budynku Collegium Anatomicum na potrzeby Dziekanatu Wydziału Biomedycznego oraz Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie poprzez wykonanie ściany mobilnej w Sali Konferencyjnej Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii, odmalowanie wybranych pomieszczeń w budynkach Collegium Universum, Collegium Medicum, Colledium Maximum, Domach Studenta nr. 1, 2, 4, montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Collegium Medicum, Collegium Universum, Collegium Maximum. 
Misja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skierowana jest także do pacjentów, ludzi chorych i niepełnosprawnych. Uwzględniono to również w inwestycjach minionego roku. Została poprawiona w istotny sposób dostępność do Budynku Collegium Maximum dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż domofonu przy bramie wjazdowej celem ułatwienia wjazdu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Jak bardzo brakuje nam wszędzie miejsc parkingowych wiemy o tym doskonale na co dzień. Stąd jakże trafną i niezbędną inwestycją jest budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Gębali wraz z rozbiórką kolidującej infrastruktury. To potężna inwestycja opiewająca na sumę ponad 28,5 miliona złotych, rozpoczęta w maju 2021 roku, o planowanym zakończeniu w sierpniu bieżącego roku. 

W uzupełnieniu należy wspomnieć także o inwestycjach usprawniających dostępność do obiektów Uniwersytetu Medycznego i montaż szlabanu przy zespole budynków przy ul. Chodźki 8, czy też montaż szlabanu na parkingu na działkach nr 6 i 712 wraz z systemem odczytu tablic rejestracyjnych.

Analizując miniony rok pod względem inwestycyjnym należy podkreślić wieloaspektowe starania władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zarówno o dalszy rozwój uczelni, jak i troskę o poprawę warunków pracy i nauki.  

Obecny 2022 to również rok pełen wyzwań stojących przed Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, ambitny plan inwestycyjny władz uczelni, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naukowców, pracowników i słuchaczy uczelni. Najważniejsze jego założenia to:

1. Budowa nowego budynku Centrum Symulacji Medycznej UM Lublinie

2. Budowa Onkologii Dziecięcej i Młodych Dorosłych

3. Modernizacja Domu Studenta nr 4 oraz przebudowa sieci wodociągowej przy DS-ach

4. Budowa Centrum Medycznej Informacji Naukowej UM w Lublinie

5. Budowa budynku na potrzeby Zakładu Dietetyki Klinicznej (Pracownia Gastronomiczna) wraz z pomieszczeniami na potrzeby Samodzielnej Pracowni Radiofarmacji

6. Rozbudowa budynku Collegium Universum na potrzeby laboratoryjne


   Tekst: Wiktoria Kinik
Zdjęcia: Paweł Gajewski
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie