Rozmowa z dr n. farm. Pauliną Kazimierczak z Samodzielniej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, która została jedną z najlepszych dydaktyków roku.

" > Najlepszy Dydaktyk - dr n. farm. Paulina Kazimierczak
numer 011
luty 2022
13

Najlepszy Dydaktyk - dr n. farm. Paulina Kazimierczak

Rozmowa z dr n. farm. Pauliną Kazimierczak z Samodzielniej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, która została jedną z najlepszych dydaktyków roku.

1. Jakie to uczucie zostać jedną z najlepszych dydaktyków naszego Uniwersytetu?

Znalezienie się w gronie Najlepszych Dydaktyków naszego Uniwersytetu było dla mnie jednocześnie ogromną niespodzianką oraz wielkim wyróżnieniem. Jest to dla mnie zaszczyt, że studenci ocenili moją pracę dydaktyczną na tak wysoką ocenę.

2. Jakie są Pani zdaniem cechy dobrego dydaktyka?

Według mnie, dobry dydaktyk charakteryzuje się cierpliwością, empatią, kreatywnością oraz posiada umiejętność aktywnego słuchania. Ponadto dobry dydaktyk powinien być przyjazny i życzliwy.

dr n. farm. Paulina Kazimierczak

3. Jakie zajęcia prowadziła Pani w ubiegłym roku? Jaki rodzaj zajęć lubi Pani prowadzić najbardziej?

W ubiegłym roku miałam przyjemność prowadzić ćwiczenia z przedmiotu Biotechnologia farmaceutyczna na kierunku Farmacja oraz Biochemia kliniczna na kierunku Analityka medyczna. Prowadzenie obydwu przedmiotów było dla mnie miłym doświadczeniem. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mają możliwość wykonywania eksperymentów oraz mogą praktycznie zastosować zdobytą wiedzę podczas wykładów i seminariów. Dodatkowo, prowadzący nadzorując pracę studenta podczas zajęć praktycznych, pozostaje w ciągłym kontakcie ze swoimi podopiecznymi oraz ma sposobność na bliższe poznanie studenta, rozmowę i wymianę doświadczeń. Zajęcia laboratoryjne są również doskonałym czasem dla studenta na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy w grupie, samodyscyplina.

4. Dlaczego zdecydowała się Pani zmienić stanowisko na badawczo-naukowe z dydaktycznego?

Pomimo tego, że zajęcia dydaktyczne sprawiały mi przyjemność, zdecydowałam się zmienić stanowisko na etat badawczy. Bardzo lubiłam zajęcia dydaktyczne, niemniej jednak badania naukowe zwyciężyły. Praca badawcza jest mi bliższa i w niej czuje się o wiele lepiej, natomiast działalność dydaktyczna to duża odpowiedzialność. W życiu kieruje się tym, że jak coś robię, to robię to na 100%. W pracy zawodowej również chce poświęcić się w 100% jednej działalności – pracy badawczej.

5. Jakie rady skierowałaby Pani do początkujących dydaktyków?

Ja również byłam początkującym dydaktykiem, gdyż zajęcia dydaktyczne prowadziłam tylko przez dwa i pół roku. Dlatego zostanie Najlepszym Dydaktykiem jest dla mnie wielkim wyróżnieniem! Podczas zajęć dydaktycznych po prostu byłam sobą, czyli byłam otwarta i zaangażowana. Starałam się stwarzać taką atmosferę zajęć w jakiej sama chciałabym się znaleźć jako student, czyli postępowałam według złotej reguły etycznej „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”.

Rozmawiała: Wiktoria Kinik© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie