LXXXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego odbyła się w pięknym Lublinie, a rolę gospodarza przyjął Uniwersytet Medyczny w Lublinie. " > LXXXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
numer 011
luty 2022
4

LXXXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

64 przedstawicieli samorządów studenckich uczelni medycznych z całej Polski, znamienici goście, 3 dni obrad i dyskusji związanych ze wyższym szkolnictwem medycznym. Tak w skrócie można opisać Konferencję Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, która odbyła się w dniach 3 - 5 grudnia w murach naszej Alma Mater. 

Uczestnicy LXXXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie
LXXXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego (KWSM) to organ działający przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Do głównych zadań KWSM należy opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych. 

 

W skład Komisji wchodzi 22 członków, którzy spotykają się 4 razy do roku, aby obradować i dyskutować między sobą, a także z przedstawicielami uczelni medycznych i oficjelami państwowymi. Tym razem LXXXIV edycja wydarzenia odbyła się w pięknym Lublinie, a rolę gospodarza przyjął Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 

Najważniejsza część wydarzenia przypadła na sobotę 4 grudnia, kiedy delegaci z całej Polski obradowali nad kwestiami związanymi z kształceniem medyków różnych specjalności w naszym kraju. Wśród znamienitych gości znaleźli się Jego Magnificencja Rektor Wojciech Załuska, prorektorzy, dziekani i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przerwie od dyskusji, uczestnicy spędzili czas na rozwijaniu umiejętności miękkich pod okiem specjalistów: prof. dr hab. Anny Torres i przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UMCS Pawła Robaka. 

 

Organizacją wydarzenia zajął się Zarząd Samorządu Studentów naszego uniwersytetu na czele z przewodniczącą Darią Żuraw. Wyjątkowym powodem do dumy jest dla nas fakt, iż Pani Daria została wybrana na wiceprzewodniczącą KWSM. Dzięki temu głos przyszłych medyków z Lublina będzie słyszalny na arenie ogólnopolskiej, a Pani Daria będzie mogła skutecznie i efektywnie działać na rzecz udoskonalania systemu szkolnictwa w Polsce, czego serdecznie gratulujemy!

 

Co prawda Konferencja już dawno za nami, jednak bez wątpienia na długo pozostanie w głowach uczestników. Powodów jest wiele, ale najważniejsze to osiągnięte efekty owocnych obrad i świetna organizacja wydarzenia. Przez najbliższe miesiące delegaci będa pracować na swoich uniwersytetach, a po raz kolejny spotkają się na żywo już wiosną w Białymstoku.

Uczestnicy LXXXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w LublinieLXXXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie
Tekst: Bartłomiej Zaremba
Fot. Piotr Kornaś
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie