numer 011
luty 2022
1

Wyniki konkursów OPUS i Preludium

 

 

Tegoroczne edycje konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS i PRELUDIUM (ogłoszone 15 marca 2021 r.) okazały się rekordowe pod względem liczby wyłonionych laureatów, także dla naszej Uczelni.
NCN informuje o łącznej liczbie ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.
Logo Narodowego Centrum Nauki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może poszczycić się 4 grantami dla naukowców, którzy będą realizować tzw. OPUS-y. Oznacza to 20% współczynnik sukcesu, podczas gdy współczynnik sukcesu wszystkich wniosków projektowych złożonych w tej edycji konkursu to 18%. Łączna kwota grantów dla wybranych przedstawicieli naszej Uczelni to aż 5 831 462,00 zł.

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. 

 

W konkursie PRELUDIUM także współczynnik sukcesu wniosków złożonych przy udziale naszej Uczelni był wyższy od ogólnego i wyniósł 26,67%, przy wartości ogólnego współczynnika sukcesu na poziomie 22,3%. Wniosek złożyło 15 osób, spośród nich 4 osoby otrzymały granty na realizację projektu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a ich łączna kwota wyniosła 838 668,00 zł.

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być osoba, która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet doktorantem), temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. 

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie