numer 011
luty 2022
4

Informator Epidemiczny

Poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki dokonał analizy poziomu zaszczepienia na uczelniach wyższych, analizując dane pochodzące z systemu POL-on (Ministerstwo Edukacji i Nauki), bazy szczepień Ministerstwa Zdrowia oraz systemu PESEL. Jak wynika z przekazanych przez (OPI PIB) danych, według stanu na dzień 26 stycznia 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaszczepiło się: 92,60% pracowników, 91,40% doktorantów oraz 89,90% studentów. Powyższe dane dotyczą osób w pełni zaszczepionych, czyli takich które przyjęły dwie dawki szczepionki dwudawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą) lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą), posiadają nr PESEL i zostały zaszczepione w Polsce. Nasz Uniwersytet pod względem zaszczepionych osób znalazł się w czołówce wśród wszystkich polskich uczelni i jest liderem pod tym względem wśród uczelni naszego województwa. Takie wyniki dowodzą, iż Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest jednym z najbezpieczniejszych ośrodków akademickich w Polsce w czasach panującej pandemii. 

Już listopadzie 2021 roku wysoki poziom zaszczepienia wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdziła anonimowa ankieta dotycząca szczepień przeciw Sars-CoV-2, której wyniki zostały przedstawione w grudniowym numerze informatora BLASK. Wówczas w badaniu ankietowym wzięło udział ponad 20% studentów, z których 90% zadeklarowała, że przyjęła szczepionkę przeciwko Sars-CoV-2, co znalazło odzwierciedlenie w danych zaprezentowanych przez (OPI PIB).

 

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19  

W dniu 23 grudnia 2021 roku ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zgodnie z treścią rozporządzenia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko Covid-19 podlegają m.in. osoby wykonujące zawód medyczny oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Osoby te są zobowiązane do poddania się szczepieniu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w terminie do dnia 1 marca 2022 roku.

Obowiązek  szczepienia ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązkiem szczepienia objęte są osoby, które nie mają przeciwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem.

 

Podsumowanie akcji „Przystanek Szczepienie”

Akcja „Przystanek Szczepienie”, obywała się począwszy od 30 września w każdy czwartek i piątek od godz. 9 do 16 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chodźki 4. Początkowo akcja szczepień zaplanowana była jedynie na trzy dni, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się od samego początku, organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu akcji do 17 grudnia, 2021 r. Łącznie przez 23 trwania akcji zaszczepionych zostało 2691 osób, co daje średnią 117 osób dziennie i prawie 17 osób na godzinę. W akcję bezpośrednio zaangażowanych było łącznie 3 lekarzy oraz 4 pielęgniarki z Instytutu Medycyny Wsi, 28 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu UM, 20 żołnierzy z II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 osób z Centrum Edukacji Medycznej UM, które koordynowały na miejscu przebieg akcji oraz pracownicy Centrum Symulacji Medycznej. Uwieńczeniem akcji było uroczyste podsumowanie tej inicjatywy, które odbyło się 23 grudnia, 2021 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podczas, którego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki okolicznościową monetę Narodowego Banku Polskiego za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19. 

lekarka zakleja pacjentowi ranę po szczepieniu, źródło: unsplash.com
źródło: unsplash.com

Gdzie w dalszym ciągu można zgłosić chęć szczepienia?

Studenci oraz doktoranci naszej uczelni w dalszym ciągu mają możliwość zarejestrowania się na szczepienie wypełniając dostępny na stronie głównej UML formularz rejestracyjny. 

Formularz dostępny jest dla studentów polskojęzycznych oraz dla studentów anglojęzycznych.

Po weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, pracownik uniwersytetu kontaktuje się z punktem szczepień działającym w jednym ze szpitali klinicznych UM, a następnie student otrzymuje informację zwrotną o wyznaczonym miejscu oraz terminie szczepienia.

  

Oprócz powyższych możliwości, zapisać się na szczepienie w dogodnym dla siebie miejscu i terminie można:

  • poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl
  • poprzez aplikację mojeIKP: Dowiedz się jak ściągnąć aplikację mojeIKP na telefon
  • dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
  • skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień
  • zapisać się, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
  • Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia w wydanym 30 listopada komunikacie, wszystkie osoby z wystawionym e-skierowaniem będą miały możliwość zaszczepienia się w dniach od  2 do 24 grudnia br.  w punktach szczepień powszechnych (PSP) bez konieczności wcześniejszego zapisania się i od razu przyjąć szczepienie.  

Mapa punktów szczepień.

 

GDZIE MOŻNA ZROBIĆ WYMAZ PRZECIWKO COVID-19?

Punkty wymazowe w Lublinie dla osób, które muszą wykonać test w kierunku COVID-19 - szczegółowa lista wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajduje się TUTAJ.


Przypominamy, że na stronie
zdalne.umlub.pl znajdują się:

  • Aktualne informacje na temat szczepień
  • Do pobrania infografiki ze schematami postępowania w różnych sytuacjach covidowych
  • Do pobrania instrukcje postępowania w różnych sytuacjach covidowych
  • Numery alarmowe oraz informacyjne

opracował: Michał Jałocha, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie