numer 012
marzec 2022
2

Najlepszy Dydaktyk
Doktor Beata Cichacz-Kwiatkowska

Z doktor Beatą Cichacz-Kwiatkowską rozmawia Wiktoria Kinik

Szanowna Pani Doktor, jakie to uczucie zostać jedną z najlepszych dydaktyków naszego Uniwersytetu?

To wielkie wyróżnienie. Praca na stanowisku nauczyciela akademickiego jest dla mnie zaszczytem. Satysfakcją jest pracować z młodymi ludźmi, którymi kierują wielkie wyzwania. Studenci z pasją i niesamowitą siłą realizują zamierzone cele.  

Jakie są Pani zdaniem cechy dobrego dydaktyka?
Podstawowe kompetencje zawodowe nauczyciela to umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, empatia, cierpliwość i wyrozumiałość. Dobry dydaktyk jest pasjonatem i potrafi zarazić swoją pasją, naucza i tłumaczy, jest zaangażowany. To człowiek przyjazny, życzliwy i kreatywny. Dobry dydaktyk pokazuje swoim uczniom, że są ważni, motywuje do nauki, zna swoich uczniów bo potrafi słuchać. Dobry nauczyciel ocenia ale nie krytykuje. Dobry nauczyciel jest nastawiony na nieustanny rozwój.
dr n. med. Beata Cichacz-Kwiatkowska

Jakie zajęcia prowadziła Pani w ubiegłym roku? Jaki rodzaj zajęć lubi Pani prowadzić najbardziej?

W ubiegłym roku prowadziłam zajęcia na  kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, biomedycyna, kosmetologia, analityka, położnictwo, były to ćwiczenia, wykłady i seminaria. Ubiegły rok był bardzo trudny dla nas wszystkich z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Był to bardzo trudny czas zwłaszcza dla studentów, młodych ludzi, którzy powinni żyć pełnią życia. Część zajęć w trosce o bezpieczeństwo studentów realizowana była w formie zdalnej. Najbardziej lubię zajęcia stacjonarne i bezpośredni kontakt ze studentami co pozwala modelować relację między nauczycielem a studentem. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do życia bez ograniczeń i bez zagrożenia chorobą.
Jakie rady skierowałaby Pani do początkujących dydaktyków?
Konfucjusz dał nam do rozważenia sentencję, która jest szczególnie ważna dla pracujących niezależnie od profesji " Wybierz zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować ". Ja często powtarzam - rób to co kochasz, kochaj to co robisz.

Czy ocena w wyniku ankietyzacji zmotywowała Panią do dalszej pracy?
Zdecydowanie tak, ocena w wyniku ankietyzacji jest dla mnie motywacją do pracy. To bardzo ważne bo motywacja jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Ocena pozytywna jest pochwałą, wyróżnieniem i daje siłę do dalszej pracy. Ocena weryfikuje to co niedoskonałe i jest podstawą do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy czyli jest motywacją by pracować coraz lepiej.

Jakie widzi Pani plusy i minusy procesu ankietyzacji?
Największy plus ankietyzacji to motywacja do pracy, która jest siłą motoryczną naszego działania. Ankieta to główny, formalny sposób przekazania opinii studenckiej do nauczycieli akademickich i do władz uczelni oraz sposób by zwrócić uwagę na problemy i zapoczątkować zmiany. Dzięki opiniom studentów podnosimy jakość kształcenia a przez to rośnie prestiż uczelni i prestiż dyplomów naszych studentów.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie