numer 012
marzec 2022
6

Kilka słów o LDEK i ACEM z Dziekan Renatą Chałas

O wynikach naszych studentów i absolwentów w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym oraz Akademickim Centrum Egzaminów Medycznych porozmawialiśmy z prof. dr hab. n. med. Renatą Chałas Dziekanem Wydziału Lekarsko–Dentystycznego.

Z Dziekan Renatą Chałas rozmawia Wiktoria Kinik

Pani Dziekan, na czym polega Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy? 
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy tzw. LDEK, dawniej Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) to egzamin medyczny niezbędny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Egzamin w formie testu składającego się z 200 pytań organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu konieczne jest zdobycie 56% maksymalnej liczby punktów. Pytania testowe obejmują zakres wiedzy ze stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, medycyny ratunkowej, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego oraz zdrowia publicznego.

Jakie wyniki uzyskali nasi studenci podczas LDEK-u? Jak wypadają oni na tle studentów z innych uniwersytetów? 
Nasi studenci i absolwenci przystępujący po raz pierwszy do LDEK w sesji wiosennej wypadli bardzo dobrze i zostali liderami. Najwyższy wynik w Polsce - 184 pkt. - również należy do nas. Natomiast ci, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach zajęli 3 miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Jest to historyczny wynik i oczywiście powód do dumy.
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
W czym tkwi sukces przygotowania naszych studentów do tego egzaminu?
Tak udany wynik egzaminu to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy naszych studentów i nauczycieli. To konsekwentnie realizowany plan kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wstępne założenia koncepcyjne były już wprowadzane przez poprzednie Władze Dziekańskie. Obecnie, jako cel strategiczny tej kadencji Władze Rektorskie i Dziekańskie przyjęły wysoką zdawalność egzaminów licencyjnych, w tym LDEK. Jest on konsekwentnie realizowany poprzez wprowadzenie nowych systemowych i strategicznych elementów podnoszących jakość kształcenia, m.in. seminaria LDEK, egzaminy flagowe, ACEM. Ważnym elementem było także wprowadzenie systemu kształcenia kadry akademickiej, bo to dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i kierowników jednostek w pracę nad dostosowaniem programu studiów, zmiany te były możliwe. Pierwsze miejsce oznacza, że obrany kierunek zmian wydaje się być słuszny, ale także zobowiązuje do dalszej wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości kształcenia.

Przed jakimi innymi flagowymi egzaminami stają studenci Wydziału Lekarsko–Dentystycznego?
Egzaminy flagowe na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym to egzaminy szczególnej wagi. Jest ich obecnie osiem: chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca, protetyka stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia oraz choroby błony śluzowej jamy ustnej. Odbywają się one na 5. roku studiów i obejmują zakres wiedzy, która jest później weryfikowana także podczas egzaminu LDEK. Wszystkie z nich przeprowadzane są w warunkach Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych jako testy komputerowe.

Pani Dziekan, czy mogłaby nam Pani przybliżyć temat ACEM (Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych)? Na czym polega i czemu ma służyć? 

System ACEM powstał w 2019 roku jako CMET (Centrum Medycznych Egzaminów Testowych) i na początku służył wyłącznie do egzaminowania studentów za pomocą testów komputerowych wzorowanych na egzaminach LEK. W pierwszym roku w systemie CMET były przeprowadzane egzaminy tylko dla 6. roku lekarskiego oraz egzaminy wstępne na studia anglojęzyczne. Od ubiegłego roku akademickiego zostały wprowadzone kolejne przedmioty ze wszystkich kierunków studiów, polsko- i anglojęzycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie przebiegu egzaminów flagowych w roku akademickim 2020/2021 zostało przeprowadzonych 46 egzaminów testowych w systemie ACEM z 28 przedmiotów. To świadczy jak dużo możliwości jest w ACEM. Elementy parametryczne, które dbają o rzetelność i trafność pytań i odpowiedzi pozwalają na wiarygodną ocenę wiedzy studentów. Ponadto system jest przyjazny i czytelny zarówno dla egzaminatora, jak i egzaminowanego. Jest w nim wiele innowacyjnych rozwiązań, bardzo przydatnych w procesie edukacji, i stale jest rozwijany. To idealna platforma integrująca różne formy oceny wiedzy studentów. I nie jest to tylko moja ocena wynikająca z funkcji Koordynatora ACEM, ale z doświadczenia pracy z systemem, którego po prostu nie da się nie lubić. Zachęcam więc do odkrycia jego możliwości w procesie edukacyjnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie