numer 012
marzec 2022
2

Doktor Sylvia Osorio i Doktor Andres Ignacio Rosa Valencia z wizytą na naszym Uniwersytecie

W dniach od 10 do 21 stycznia 2022 r. na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym odbyło dwóch staż lekarzy z Uniwersytetu de Chile w Santiago de Chile. 

Doktor Sylvia Osorio jest radiologiem stomatologicznym i szczękowo-twarzowym, zaś Doktor Andres Ignacio Rosa Valencia chirurgiem szczękowo-twarzowym oraz wykładowcą w zakładzie anatomii prawidłowej człowieka. Goście z tak daleka wybrali nasz Ośrodek po obejrzeniu webinariów poświęconych badaniu tomografii rezonansem magnetycznym  stawów skroniowo-żuchwowych oraz ultrasonografii części twarzowej czaszki, które w roku 2021 dla kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z Ameryki Południowej w języku hiszpańskim wygłosiła prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, Prodziekan WLD. Webinaria były uzupełnieniem informacji zawartych w podręcznikach „TMJ Imaging” oraz „Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics”, które Pani Profesor opublikowała wraz z prof. Kaanem Orhanem, Dziekanem Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Ankarze, aktualnie profesorem wizytującym WLD, co również miało wpływ na decyzję o wyborze naszego ośrodka na miejsce odbywania stażu zagranicznego.
Doktor Sylvia Osorio i Doktor Andres Ignacio Rosa Valencia

Doktor Osorio i Doktor Rosa przez dwa tygodnie brali udział w różnych aktywnościach Wydziałowych dzięki uprzejmości i za zgodą Kierowników jednostek organizacyjnych WLD. W Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej uczestniczyli w warsztatach ultrasonografii, wykonywali zdjęcia rentgenowskie, jak też uczestniczyli w transmisjach z pracowni rentgenowskiej, pokazów wykonywania zdjęć wewnątrzustnych i zewnątrzustnych, które były częścią odbywającego się w tym czasie w Zakładzie kursu specjalizacyjnego. Oprócz radiologii, stażyści z Chile mieli możliwość obserwacji pracy także w innych jednostkach WLD – w Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej, zgłębiali tajniki zastosowania lasera w chorobach błony śluzowej jamy ustnej, brali udział w konsultacjach pacjentów ortognatycznych Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowo-Twarzowej, a następnie zdobywali doświadczenia chirurgiczne na sali operacyjnej Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Z lubelską chirurgią stomatologiczną UCS goście z Chile zapoznali się m.in. podczas zabiegu leczenia stomatologicznego pacjentów w znieczuleniu ogólnym. Nie zabrakło też możliwości poznania specyfiki zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale, poprzez udział w ćwiczeniach ze studentami anglojęzycznymi 5 roku, prowadzonymi w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej.

Oczywiście wizyta nie byłaby pełna bez zapoznania się z infrastrukturą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr Osorio i dr Rosa zwiedzili kampus przy ul. Jaczewskiego i ul. Chodźki, w tym Centrum Symulacji Medycznej, które zrobiło na nich ogromne wrażenie. Formalności związane z przyjazdem pilotowali pracownicy Biura ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dzięki którym goście mieli okazję podziwiać budynek Rektoratu przy Al. Racławickich. Nasi goście byli również świadkami uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych absolwentom kierunków Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z roku 2020, którzy z powodu obostrzeń pandemicznych nie mogli wziąć udziału w stacjonarnym Dyplomatorium. Dzięki temu zapoznali się ze zwyczajami akademickim na naszej Uczelni, a także zwiedzili najnowszą halę widowiskowo-sportową UM.
Wprawdzie po przylocie do Polski stażyści z Chile twierdzili, że chętnie odetchną od upalnego, suchego lata, które teraz panuje w ich kraju, to jednak pogoda w Polsce ich nie rozpieszczała i po kilku dniach przewartościowali swoje opinie na temat upałów. Niemniej jednak mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, w chwilach wolnych od zajęć zwiedzali Lublin, a ukoronowaniem ich pobytu był wyjazd do Kazimierza Dolnego w „okienku pogodowym”, które na chwilę się otworzyło podczas ich ostatniego dnia w Polsce.
 
Mamy nadzieję, że ta wizyta zaowocuje nawiązaniem stałej współpracy z Universidad de Chile, jednym z największych i najlepszych uniwersytetów w Chile oraz innymi ośrodkami w tym kraju.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie