numer 012
marzec 2022
2

MINIATURA 5 - dr n. med. Dorota Wójcik

„Walidacja ankiet DREEM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środowiska edukacyjnego na kierunkach medycznych”

Dr n. med. Dorota Wójcik z Zakładu Protetyki Stomatologicznej otrzymała dofinansowanie działania naukowego Miniatura 5 pt.: „Walidacja ankiet DREEM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środowiska edukacyjnego na kierunkach medycznych”

Projekt walidacji ankiet DREEM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środowiska edukacyjnego na kierunkach medycznych polega na adaptacji dwóch narzędzi do badania środowiska edukacyjnego szkół wyższych na kierunkach medycznych.
dr n. med. Dorota Wójcik
Kwestionariusz Dundee ready education environment measure (DREEM) został opracowany przez Roff i wsp. w 1997 roku, aby stanowić uniwersalne narzędzie do oceny warunków nauki i atmosfery panującej w szkołach medycznych. Pozwala na ocenę zmieniających się potrzeb studentów. Kwestionariusz ten składa się z pięciu części: I. students’ perception of teaching, II. students’ perception of teachers, III. students’ academic self-perception, IV. students’ perceptions of atmosphere, V. students’ social self-perceptions. 
Kwestionariusz The Johns Hopkins learning environment scale (JHLES) jest narzędziem składającym się z 28 stwierdzeń i służy do ewaluacji postrzegania środowiska akademickiego. Kwestionariusz JHLES, stworzony przez Roberta B. Shocheta z Johns Hopkins University School of Medicine w 2015 roku, ma na celu ocenę spostrzeżeń studentów na temat programu studiów, atmosfery i możliwości w instytucji, relacji z rówieśnikami i personelem uczelni oraz zaangażowania w społeczność akademicką. 
Celem badania jest walidacja obu kwestionariuszy, tłumaczenie na język polski oraz ich adaptacja międzykulturowa. Środowisko edukacyjne Uniwersytetów Medycznych w Polsce wymaga oceny, ponieważ dotychczas nie było oceniane na dużą skalę. Aby móc wykonać badanie środowiska nauczania konieczne jest przetłumaczenie oraz dostosowanie odpowiednich narzędzi, które umożliwią ocenę spostrzeżeń studentów na temat warunków nauki, programu studiów, atmosfery i możliwości rozwoju w Uniwersytecie, relacji z rówieśnikami i personelem uczelni oraz zaangażowania w społeczność akademicką. 
Zmieniające się potrzeby studentów powodują, że same Uczelnie Medyczne muszą sprostać wielu wyzwaniom i wprowadzać zmiany, które są odpowiedzią na zmieniające się wymagania. Metody przeze mnie wybrane są stosowane z powodzeniem na wielu Uniwersytetach na całym świecie. Zostały opracowane przez naukowców prestiżowych Uniwersytetów, a ich popularność w innych krajach daje realną możliwość nawiązania współpracy zagranicznej. 
Autor: dr n. med. Dorota Wójcik
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie