numer 012
marzec 2022

10-lat Organizacji Młodzi Medycy

Choć zapewne dla wielu z nas ostatnia sobota lutego była okazją do hucznego pożegnania karnawału, to jednak ta data, dla pewnej grupy osób, miała nieco szersze znaczenie... 26.lutego 2022 roku Organizacja Młodzi Medycy wraz z przyjaciółmi świętowała jubileusz 10-lecia, wspominając początki działania i porównując, jak wielki okazał się jej rozwój w ciągu ostatniej dekady. W tym artykule pragniemy przedstawić wszystkim studentom naszej Uczelni najważniejsze informacje o naszej Organizacji.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY


Młodzi Medycy to organizacja studencka działająca od 2010 roku przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Początkowo funkcjonowała jako Studenckie Koło Naukowe Młodych Medyków, zrzeszając w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pierwotnym miejscem działania SKN Młodych Medyków było Koło Naukowe Fizjologii Stosowanej i Neurofizjologii. Wkrótce jednak SKN Młodych Medyków związało się z Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka. 

Pomysłodawcą i założycielem SKN Młodych Medyków był dr Mateusz Szymański, obecnie nauczyciel akademicki Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Osobą równie zaangażowaną w tworzenie Koła była Pani doktor Monika Drózd. Opiekę nad SKN Młodych Medyków objął wówczas prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski.
Uczestnictwo w General Assembly – zjazdach delegatów krajów członkowskich EMSA oraz licznych wymianach studenckich, określanych jako “Twinning-exchange”. 
Na przestrzeni lat Młodzi Medycy zgromadzili niemal 2500 członków, zorganizowali około 100 akcji profilaktycznych, 70 lekcji anatomii dla licealistów, ponad 50 lekcji dla uczniów przedszkoli, kilkanaście szkoleń terenowych. Przeprowadzili także ponad 150 warsztatów oraz około 80 wykładów. Na arenie międzynarodowej zorganizowali niemal 10 wymian studenckich oraz kilkukrotnie reprezentowali Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas General Assembly. 

Przewodniczącymi organizacji byli kolejno: dr Mateusz Szymański, dr Jakub Spałek, dr Jacek Skup, dr Karol Lasota, dr Weronika Topyła-Putowska, dr Dominik Ruta oraz obecnie – Aleksandra Łomża.
Julia Bargieł - Wiceprezes Organizacji Młodzi Medycy
Aleksandra Łomża - Prezes Organizacji Młodzi Medycy
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie