numer 013
kwiecień 2022
5
Psychologia 
Nowy kierunek 2022
#studiujzsercem
Już od października 2022 Psychologia pojawi się na naszym Uniwersytecie. Nowy kierunek otrzymał Certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022 organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 18 marca 2022 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja prasowa nowego kierunku z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamila Torresa, Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. n. med. Marzeny Samardakiewicz oraz dr hab. n. o zdr. Ewy Humeniuk.

Szanowni Państwo, 
Od nowego roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie rusza Psychologia - to nowy kierunek studiów w naszym Uniwersytecie. Kierunek został dobrze przemyślany i przygotowany z myślą o kształceniu kadr psychologicznych ukierunkowanych na pracę w ochronie zdrowia. Baza dydaktyczna i kliniczna oraz doświadczeni nauczyciele akademiccy UM w Lublinie stwarzają niepowtarzalną okazję do zbudowania unikalnych warunków dla nauki tego zawodu.  Zapotrzebowanie na psychologów przygotowanych do pracy klinicznej wciąż rośnie, pomoc psychologiczna staje się integralną częścią większości programów terapeutycznych we wszystkich specjalnościach medycznych. Tym bardziej jesteśmy dumni, że oferta takich studiów pochodzi z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, 
Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii 
Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Psychologia Umlub

Kierunek Psychologia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie otrzymał certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022. Ukończenie Psychologii zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Kierunek ma innowacyjny i nowoczesny program studiów.
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła kierunek Psychologia ze względu na zapewnienie absolwentom możliwości uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy oraz reprezentację innowacyjnego i nowoczesnego programu studiów. Komisja podkreśla również zgodność kwalifikacji kadry akademickiej zgłoszonej do realizacji kierunku adekwatnych do założonych efektów kształcenia oraz spójność założeń koncepcji kształcenia z misją i strategią rozwoju Uczelni. Uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Program studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

Studia obejmują szereg zajęć czysto psychologicznych, takich jak Psychologia Ogólna, Psychologia Rozwojowa, Psychologia Różnic Indywidualnych czy Wprowadzenie do Psychologii. W pierwszych latach będą budowane umiejętności komunikacji w przedmiocie - Komunikacja Interpersonalna. Nie zabraknie zajęć z grupy przedmiotów humanistycznych – Elementy Filozofii, Etyka, Antropologia czy Socjologia. Ponieważ skupiamy się na psychologii medycznej i ukierunkowaniu studentów na pracę w ochronie zdrowia, w programie studiów pojawi się także Socjologia Medycyny. Ważnym elementem dydaktyki będzie położenie nacisku na znajomość języka obcego, głównie języka angielskiego i fachowego słownictwa niezbędnego w pracy psychologa.

Polityka rekrutacyjna w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie realizowana jest w oparciu o procedury regulujące zasady doboru kandydatów oparte na jasnych i czytelnych kryteriach uwzględniające zasadę zapewnienia równych szans w podjęciu kształcenia wszystkim kandydatom, którzy uzyskali najwyższą punktację, z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, mieszczącą się w ramach limitów miejsc i w terminie złożą komplet wymaganych dokumentów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek Psychologia będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: 
Obowiązkowo: Język polski – poziom rozszerzony
Do wyboru dwa przedmioty - poziom rozszerzony lub podstawowy- spośród:
Język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Do obliczenia wyniku stosowany będzie przelicznik: poziom podstawowy x1; poziom rozszerzony x2.
Wiktoria Kinik
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie