numer 014
maj 2022
10

Salon Edukacyjny Perspektywy oczami studentów.

W dniach 22-23 kwietnia reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pojawiła się w centrum wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie podczas XXXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2022. 

Celem wydarzenia była prezentacja uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych skierowana do licznie odwiedzających uczniów, rodziców i innych osób zainteresowanych. Nasi reprezentanci przedstawili ofertę edukacyjną Uniwersytetu oraz różnorodne formy aktywności w Organizacjach Studenckich i Kołach Naukowych.   

Promocja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie polegała przede wszystkim na zapoznaniu uczestników Salonu z bogatą ofertą edukacyjną na rok akademicki 2022/2023. Wydarzenie to było okazją do ogłoszenia nowego kierunku studiów podczas zbliżającej się rekrutacji, jakim jest Psychologia - nieodłączny element zajęć dydaktycznych prowadzonych na Naszej Uczelni.
Od lewej Michał Jałocha (Sekcja Organizacyjno-Informacyjna), Tomasz Legieć (Biuro Rekrutacji), Daria Żuraw (Samorząd Studencki), Joanna Tęsna (Biura Karier), Wiktoria Kinik (Grupa Informacyjna Blask), Aleksandra Węgorzewska (Ratownictwo Medyczne), Sławomir Sioma (Biuro Programów Wymiany Akademickiej), Anna Widomska (Ratownictwo Medyczne)
Kolejnym celem była prezentacja Lublina, jako miasta o bogatych tradycjach kultury studenckiej i licznymi wydarzeniami dedykowanymi dla studentów, którzy stanowią niemal 1/3 mieszkańców Lublina. Panel dyskusyjny podczas EXPO XXI wzbogacony był o stację podstawowej pierwszej pomocy, na której studentki ratownictwa medycznego UMLub - Aleksandra Węgorzewska i Anna Widomska, prowadziły dla przechodniów - szkolenie z czynności ratujących życie. Kierunek Lekarski prezentowały studentki IV i V roku - Daria Żuraw, Aleksandra Łomża i Sara Moqbil 

Kulminacyjnym punktem Salonu Edukacyjnego była Gala Genius Universitatis 2022, która odbyła się w piątek 22 kwietnia o godzinie 15:00. Nasz Uniwersytet reprezentowała Pani Wiktoria Kinik z Sekcji ds. Grupy Informacyjnej Blask. 

Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, które zostało zwieńczone wieloma inspirującymi rozmowami. Mamy ogromną nadzieję, że nasza inicjatywa promocji Uniwersytetu zachęci młodych ludzi do podjęcia nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Salon Edukacyjny Perspektywy oczami naszym studentek

Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2022 są wspaniałą okazją do prezentacji Uniwersytetu szerokiemu gronu kandydatów na kierunki medyczne oraz monitorowania oferty edukacyjnej innych Uczelni, co pozwoli na określenie pozycji naszej Alma Mater na ich tle. Uważam, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprezentował bardzo dobrze liczne kierunki, jakie prowadzi, podkreślając ich unikatowość oraz nowoczesność programów studiów. Niewątpliwie naszą silną stroną jest zaplecze do wdrażania symulacji medycznej w kształceniu przyszłych medyków. - Daria Żuraw, Przewodnicząca Samorządu Studentów

Tegoroczny Salon Edukacyjny „Perspektywy 2022” odbył się w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia i jak co roku okazał się fantastyczną okazją dla uczniów na różnych etapach edukacji do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez wiele uczelni w Polsce, w tym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Moją rolą jako obecnej studentki było odpowiadanie na pytania licealistów, rozwiewanie ich wątpliwości, a także obalanie mitów dotyczących realiów studiowania na kierunkach medycznych. Myślę, że perspektywa nas – studentów, którzy sami kilka lat temu stawali przed podobnymi wyborami stanowiła cenną wskazówkę, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się rekrutacji na studia. Stoisko naszego uniwersytetu wzbudziło duże zainteresowanie, poza szczegółowym przybliżeniem oferty studiów – wraz z nowo powstałym kierunkiem, jakim jest Psychologia – uczestnicy wydarzenia mieli okazję spróbować swoich sił przy przeprowadzeniu RKO na fantomie, umożliwiającym monitorowanie poprawności wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Bo czym innym są studia na naszej uczelni, jak nie połączeniem teorii z praktycznym doskonaleniem umiejętności związanych z przyszłym zawodem? Tę perspektywę dzięki targom miało okazję poznać wielu uczniów i mam nadzieję, że znaleźli się wśród nich przyszli studenci naszego Uniwersytetu. - Sara Moqbil

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaoferował uczestnikom XXXVII Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2022 unikatowe doświadczenia. Stanowisko naszej Uczelni poza przedstawieniem bogatej oferty studiów, dawało również możliwość nauki, ćwiczenia oraz doskonalenia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Element ten zdecydowanie wyróżniał nasze stanowisko, przez co cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem. 
Entuzjazm wśród członków wydarzenia budziła możliwość pracy z nowoczesnym sprzętem symulacyjnym w postaci fantomu podłączonego do aparatury dokładnie mierzącej wydajność prowadzonego RKO. Dla studentów ratownictwa medycznego niezwykle ważne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że ich obecność nie tylko przykuwała wzrok przechodniów, budziła zainteresowanie kierunkiem Ratownictwo Medyczne, ale również przypominała o tak ważnym aspekcie, jakim jest udzielania pomocy innym. - Aleksandra Węgorzewska i Anna Widomska
Foto 1 - Aleksandra Łomża i Sara Moqbil podczas wywiadu, Foto 2 - Wiktoria Kinik, Foto 3 - Aleksandra Węgorzewska i Anna Widomska podczas warsztatów z Pierwszej Pomocy
Tekst: Aleksandra Łomża
Wypowiedzi: Sara Moqbil, Aleksandra Węgorzewska, Anna Widomska, Daria Żuraw
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie