numer 014
maj 2022
3

Stypendyści Ministerstwa Zdrowia

W dniu 8.04.2022 r. w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie Listów Gratulacyjnych stypendystom Ministerstwa Zdrowia oraz stypendystom Stypendium Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wybitne wyniki w nauce. 

W uroczystości udział wzięli JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Pani Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska, Pan Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Pan Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Pani Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej mgr Anna Gosik oraz laureaci programów stypendialnych.
Studenci stypendyści i władze uczelni
Stypendyści z Władzami Uczelni
W kilku słowach skierowanych do studentów JM Magnificencja Rektor prof. Wojciech Załuska oraz Prorektor prof. Torres przede wszystkim podkreślali wagę wydarzenia w życiu studentów laureatów, ale także w życiu Uczelni. Złożyli gratulacje nie tylko samym studentom, ale także ich rodzicom, osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu; zespołom badawczym, w których na co dzień pracują studenci, oraz ich nauczycielom i mentorom. Prorektor Torres podkreślił, jak wielki sukces osiągnęli studenci oraz wyraził nadzieję, że laureaci będą kontynuować swoje kariery w Uniwersytecie Medycznym.

Jest to ogromny sukces dla naszej Uczelni, ponieważ na 47 stypendiów przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia, aż 14 trafiło do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stypendyści w znacznej części reprezentują Wydział Lekarski, jeden stypendysta reprezentuje Wydział Farmaceutyczny. Stypendium Własnego Funduszu na Stypendia uzyskało 15 studentów.

Uroczystość została zorganizowana przez Centrum Rozwoju Dydaktyki.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie