numer 015
czerwiec 2022
8

Parametryzacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wyzwania Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

O parametryzacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wyzwaniach Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju opowiedział Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak.
O parametryzacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wyzwaniach Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju opowiedział Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak.
Rozmawiała Aleksandra Kaźmierczak
Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
W obecnym roku akademickim między innymi zajmuje się Pan parametryzacją. Czy mógłby Pan objaśnić na czym ona polega i jakie są jej cele?
Generalnie parametryzacja obejmuje lata 2017-2021 i jest formą oceny naukowej poszczególnych dyscyplin w poszczególnych uniwersytetach oraz innego typu uczelniach wyższych. Zakończyła się wraz z końcem 2021 roku, jednak jej ocena będzie znana dopiero w lipcu 2022 roku. Parametryzacja wynika z ustawy o szkolnictwie wyższym i odpowiednich rozporządzeń do tejże ustawy i jest bardzo istotna – w przypadku kierunków lekarskich właśnie od pomyślnego przebiegu ewaluacji zależy możliwość kształcenia na tych kierunkach. Ewaluacja jest kwestią Ministerstwa, oceniają nas na podstawie tego co do tej pory wypracowaliśmy w kategoriach takich jak publikacje naukowe, patenty, środki finansowe na badania naukowe, które uzyskaliśmy oraz tak zwane opisy wpływów naszych osiągnięć na gospodarkę, zdrowie i szereg innych aspektów rozwoju społecznego.
Dlaczego wynik parametryzacji będzie znany dopiero w lipcu? Czy jest to związane z zakończeniem roku akademickiego?
Absolutnie nie – wynika to z procedury odbywającej się w Ministerstwie, która ocenia poszczególne dane ze wszystkich uniwersytetów. Jest to ogromna praca, w związku z czym jest trudna do wykonania w przeciągu miesiąca czy dwóch. Terminy te zostały ustanowione przez Ministerstwo.

Czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na przeprowadzanie ewaluacji?
Nie – ewaluacja jest przeprowadzana przez system nadzorowany przez Ministerstwo, a my uzupełniamy dane. Nie wydaje mi się, aby jej proces przez wzgląd na pandemię był utrudniony – jest to ocena tego, co zrobiliśmy, w związku z czym i tak odbywa się na podstawie danych, które uzupełniamy w systemie.

Czy studenci również mogą wziąć udział w parametryzacji?
Nie, studenci nie biorą udziału w tej ewaluacji. Wyjątkiem mogą być jednak osoby mające publikacje z pracownikami naukowymi Uczelni, którzy są zaliczeni do pracowników na etatach badawczych lub badawczo-dydaktycznych. Wówczas pośrednio mogą przyczynić się do ewaluacji, natomiast jako studenci nie biorą w niej udziału.

Jakie wyzwania i cele ma Pan na obecny rok akademicki jako Prorektor ds. Nauki?
Wyzwania są stałe – na pewno ciągle dążymy do tego, by nasi pracownicy, naukowcy jak najlepiej publikowali i zdobywali jak najwięcej grantów w celu finansowania badań i rozwijania samych siebie poprzez zdobywanie stopni naukowych i tytułów. Takie cele przyświecają nam w każdym roku akademickim. Myślę, że w tym roku nie ma jakichś szczególnych celów. Pojawiają się jednak zagadnienia wymagające rozwiązań, także wewnętrznych na uczelni. Są to rozwiązania administracyjne, a także takie mające służyć lepszej pracy naukowców, łatwiejszemu dostępowi do czasopism naukowych czy zamówień publicznych, co jest taką piętą achillesową naukowców w całej Polsce. Wynika to także z uwarunkowań ustawowych. Staramy się zorganizować to w taki sposób, by naszym naukowcom pracowało się jak najlepiej. Cały dział powołany w Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zajmuje się rozdziałem środków.

W jaki sposób Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju pomaga młodym naukowcom?
Staramy się wyjść im naprzeciw tak bardzo jak to możliwe. Przede wszystkim istnieje u nas bardzo sprawnie prowadzona szkoła doktorska. W ubiegłym i obecnym roku ufundowaliśmy również kilkadziesiąt dość wysokich grantów dla młodych naukowców właśnie po to, by mogli się rozwijać robiąc dedykowane badania naukowe i pisząc publikacje. Autorzy aplikacji grantowych sami określają swoje cele badawcze w zależności od posiadanych środków finansowych, które wynikają z dotychczasowych osiągnięć poszczególnych osób lub grup badawczych. Dzięki temu nie wywieramy na naukowców presji aby robili badania w określonym przez nas zakresie. Przygotowujemy oczywiście główne strategie badawcze naszej uczelni, jednak nie zabraniamy naukowcom robić innych badań – chcemy, aby sami wybierali kierunek w jakim chcą się rozwijać. Pewne kierunki same z siebie są bardziej interesujące, przez co szybciej i lepiej się rozwijają. Wśród grantów celowanych znalazły się między innymi granty z wykorzystaniem siedmioteslowego rezonansu magnetycznego, czy tak zwane granty innowacyjne, polegające na wypracowaniu danych wstępnych mających pomóc autorom tychże aplikacji o ubieganie się o finansowanie zewnętrzne. Myślimy również nad innymi rodzajami grantów wewnętrznych.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie