numer 015
czerwiec 2022
11

Nasi Dziekani, 
prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Dziekanem Wydziału Lekarskiego Umlub.

Pani Dziekan, jak zaczęła się Pani kariera na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie?

Kończąc II liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie nie miałam do końca sprecyzowanych planów zawodowych. Przez pewien czas myślałam o Politechnice (moim konikiem w Liceum była matematyka i chemia), potem o biologii molekularnej. Ale po uzyskaniu tytułu laureata olimpiady biologicznej na szczeblu krajowym postanowiłam, że będzie to jednak medycyna. Na V roku studiów zdając egzamin z chorób wewnętrznych u profesora Jana Pokory (wówczas to był egzamin ustny),który kierował wtedy Kliniką Gastroenterologii uzyskałam ocenę celującą i wówczas profesor zapytał mnie czy jestem zainteresowana gastroenterologią? Czy nią byłam? Na pewno mi się podobała ale także podobały mi się inne dyscypliny internistyczne. Po zakończeniu studiów wróciłam do rozmowy z profesorem i tak zostałam zatrudniona na etacie w Klinice Gastroenterologii wówczas Akademii Medycznej, początkowo na etacie stażysty, potem asystenta, adiunkta,  przechodząc wszystkie etapy kariery zawodowej w tej jednostce. Z perspektywy czasu to był wspaniały wybór, praca zawodowa przynosi mi wiele zadowolenia i satysfakcji. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem spełniona zawodowo.

Jak wygląda Pani typowy dzień pracy?


Każdy dzień jest trochę inny. Ale zazwyczaj ok. 7.40 już jestem w Klinice. Każdego dnia jeszcze przed raportem lekarskim oglądam wszystkich nowoprzyjętych pacjentów. Potem zależnie od dnia tygodnia ogólna wizyta lekarska, praca w Pracowni Endoskopowej, 3 razy w tygodniu w Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej, zajęcia ze studentami, a potem obowiązki dziekańskie zależnie od sytuacji, bieżących potrzeb i bieżących wymagań. Z ogromną przyjemnością jako Dziekan biorę udział w różnych spotkaniach, konferencjach wydarzeniach, które odbywają się w naszym Uniwersytecie.
prof. dr hab. n. med. Halina Lach
Przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie Wydział Lekarski?

Tych wyznań, które stoją przed Wydziałem Lekarskim w jest kilka. Jednym z najważniejszych do zrealizowania w najbliższych latach jest reorganizacja struktury Wydziału tak, aby podstawową jednostką dydaktyczną była katedra łącząca kliniki, zakłady, pracownie, związane z określoną specjalnością bądź z grupą przedmiotów nauczania. Część tych zmian jest już realizowana. Wraz z początkiem przyszłego roku akademickiego 5 jednostek reprezentujących nauki przedkliniczne będzie wyłączonych ze struktur naszego Wydziału i przeniesionych do Wydziału Nauk Medycznych. Kolejnym ogromnym wyzwaniem było przyjęcie w trakcie trwania obecnego semestru  letniego 24 studentów z uczelni ukraińskich w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Proces ten nie był łatwy, gdyż wymagał ustalenia różnic programowych dla poszczególnych studentów, był tez dużym wyzwanie dla nauczycieli akademickich, którzy podjęli trud organizacji zajęć w sposób umożliwiający nadrobienie zaległości przeniesionym studentom. Dodatkowo od przyszłego roku akademickiego studia na Wydziale Lekarskim będzie kontynuowało 18 studentów obywateli Ukrainy, którzy obecnie odbywają kurs przygotowawczy z języka polskiego. Jako Władze Wydziału pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby nowi studenci zostali życzliwie przyjęci przez społeczność akademicką. Należy także wspomnieć o innym wyzwaniu dnia dzisiejszego, jakim jest proponowana zmiana standardu kształcenia na kierunku lekarskim, której celem jest upraktycznienie studiów, a więc jeszcze lepsze przygotowanie do zawodu lekarza. Kluczowe znaczenie w tym względzie będzie miało uzupełnienie przekazywanej studentom wiedzy teoretycznej o jeszcze mocniejszy aspekt praktyczny.  Naszym celem jest osiągnięcie stanu, w którym kwalifikacje naszych absolwentów będą mocno nasiąknięte umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 
Jak Pani Dziekan uważa, w jaki sposób pracownicy Wydziału Lekarskiego mogą zaangażować się w działania zwiększające świadomość naszych obywateli odnośnie zdrowia, jednocześnie wpisując się w politykę społecznej odpowiedzialności uniwersyteckiej?

Nauczyciele akademiccy i studenci kierunku lekarskiego już są mocno zaangażowani w promocje zdrowia. Organizowane są, głownie z inicjatywy studentów, ale przy współudziale kadry dydaktycznej liczne spotkania, wydarzenia, których celem jest zwiększające świadomości naszych obywateli odnośnie zdrowia, są to m.in. Białe Niedziele, różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez organizacje studenckie m.in. STN, które służą tej idei. Na pewno może być ich jeszcze więcej. Pewną formą takiej promocji są konferencje , które służą głównie poszerzeniu wiedzy medycznej przez osoby w nich uczestniczące, mam tutaj na myśli naszych nauczycieli akademickich, ale przy tej okazji organizacja warsztatów praktycznych, które mogłyby służyć właśnie promocji zdrowia stanowiłaby jeszcze większy wkład naszych nauczycieli we wspomniane wyżej działania. 

Pani Dziekan, na pewno naszych Czytelników interesuje, jak Pani spędza wolny czas?

Wolny czas spędzam na działce w lesie na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, często na wycieczkach rowerowych po okolicy, co pozwala mi zresetować się i nabrać sił do codziennej pracy zawodowej każdego nowego tygodnia. Moim hobby są także podróże, które pozwalają poznawać różne kulturowo i różne geograficzne rejony świata. Odbyłam ich wiele, często bardzo od nas odległe, ale one zawsze utwierdzają mnie w przekonaniu, że mieszkamy w najpiękniejszym rejonie geograficznym świata. 
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie