numer 015
czerwiec 2022
8

Nowy kierunek
Opieka Farmaceutyczna

O nowym kierunku studiów podyplomowych opowiedziały nam Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała i dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, profesor uczelni. 

Rozmowę przeprowadziła Wiktoria Kinik

Minął ponad rok od czasu wejścia w życie Ustawy o zawodzie farmaceuty (16 kwietnia 2021 r.). Czy nasi absolwenci są przygotowani do świadczenia dodatkowych usług farmaceutycznych na rzecz pacjentów, które zostały w niej zapisane? Pytamy o to prof. dr hab. Grażynę Białą - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie.

G.B. - Tak, oczywiście, proszę pamiętać jednak, że nowe wyzwania to też nowe możliwości. W związku z tym, nieustannie z Kolegium Dziekańskim oraz powołanymi Komisjami pracujemy nad uaktualnieniem programu studiów farmaceutycznych, tak aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy w zawodzie farmaceuty. Obecnie na przedmiotach takich jak Farmakoterapia, Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna czy Farmacja kliniczna, ale także innych prowadzonych na naszym Wydziale, staramy się wykorzystywać narzędzia edukacyjne, które umożliwiają w większym stopniu upraktycznienie kierunku Farmacja i przygotowanie studentów do realizowania usług farmaceutycznych. Duży nacisk kładziemy na przygotowanie studentów do współpracy na linii pacjent-farmaceuta-lekarz. Jednym z narzędzi dydaktycznych, które wykorzystujemy jest „Pacjent Symulowany”. Ćwiczenia z udziałem „Pacjenta Symulowanego” umożliwiają naszym studentom zdobycie m.in. umiejętności komunikacyjnych, które są niezbędne w pracy w zawodzie farmaceuty.
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
„Pacjent Symulowany” ten termin brzmi nowocześnie, czy mogłaby Pani Dziekan przybliżyć nam ideę takich zajęć?

G.B. - „Pacjentem Symulowanym” jest zdrową osobą, która potrafi w realistyczny i rzetelny sposób przedstawić dolegliwości oraz jeśli to potrzebne historię choroby pacjenta. „Pacjent Symulowany” ma za zadanie perfekcyjnie nauczyć się i odtworzyć objawy oraz udzielić niezbędnych informacji, które pomogą rozwiązać uczestnikom zajęć omawiany problem. Co więcej, jeśli konieczne jest powtórzenie scenariusza, „Pacjent Symulowany” robi to w powtarzalny sposób. Ważne jest, żeby „Pacjent Symulowany” przedstawił swoje dolegliwości/potrzeby w sposób możliwie jak najbardziej realistyczny, aby uczestnik zajęć był przeświadczony, że rozmawia z prawdziwym pacjentem. Ćwiczenia z udziałem „Pacjenta Symulowanego” pozwalają na kształtowanie właściwych postaw oraz wielokrotnego ćwiczenia wybranych umiejętności w bezpiecznym symulacyjnym środowisku jakie stwarza nam Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pani Dziekan, ostatnio wiele słyszy się o opiece farmaceutycznej prowadzonej w aptekach, aktualnie wprowadzone są to przeglądy lekowe, czy nasza Uczelnia ma ofertę dla farmaceutów chcących pogłębiać swoją wiedzę fachową?

G.B. - Na naszym Wydziale, oprócz organizowanych od wielu lat szkoleń ciągłych dla farmaceutów, prowadzone są także kursy specjalizacyjne, które umożliwiają farmaceutom pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, które są niezbędne do udzielania pacjentom fachowej pomocy w kwestiach związanych z ich terapią.

Wspomniana powyżej Ustawa daje farmaceutom także szerokie możliwości sprawowania opieki farmaceutycznej, dlatego też wspólnie z Kolegium Dziekańskim podjęliśmy decyzję o utworzeniu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”, które będą miały za zadanie przygotować farmaceutów do świadczenia tej usługi.
dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, profesor uczelni
Pani Profesor, z tym pytaniem zwracam się do dr hab. Aleksandry Szopy, prof. UM, w jaki sposób zamierzacie Państwo zorganizować wspomniane przez Panią Dziekan studia podyplomowe i jak będzie przebiegać kształcenie?

A.S. - Organizacyjnie takie stadia to duże wyzwanie, ale tu z pomocą przyszedł nasz samorząd aptekarski i sami farmaceuci. Na podstawie wyników ankiety, którą zamieściliśmy na stronie Lubelskiej Izby Aptekarskiej, stworzyliśmy mapę potrzeb i oczekiwań farmaceutów, na które należałoby zwrócić uwagę. Zaskoczyło nas duże zainteresowanie aptekarzy, którzy chętnie wypełniali i odsyłali naszą ankietę. To upewniło nas, że farmaceuci chcą się szkolić w przedstawionym zakresie. Postanowiliśmy więc zorganizować studia podyplomowe, których absolwenci będą posiadać nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawowanie usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie.

Kształcenie na studiach podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” trwać będzie dwa semestry. Wykłady na Studiach będą w formie on-line, będzie je można odsłuchać w dowolnym czasie, pozwoli to farmaceucie na zdobycie wiedzy teoretycznej, którą później wykorzysta podczas zajęć praktycznych – seminariach i ćwiczeniach z Pacjentem Symulowanym realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie.

Pani Profesor, a kto poprowadzi zajęcia na tworzonych przez Państwa studiach?


A.S. - Zajęcia przewidziane programem studiów będą realizowane przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dla naszych słuchaczy zajęcia poprowadzi zespół interprofesjonalny składający się m.in. z lekarzy, farmaceutów, ratowników medycznych, psychologów, którzy swoje doświadczenie zdobywali w kraju, jak i zagranicą.
Pani Dziekan, czy studia podyplomowe z „Opieki farmaceutycznej w chorobach cywilizacyjnych” to jedyna oferta edukacyjna aktualnie przygotowywana przez Wydział Farmaceutyczny?

G.B. - Nie, nie jest to jedyna oferta edukacyjna, nad którą pracujemy. Nie chciałabym zdradzać jeszcze wszystkich szczegółów, ale trwają zaawansowane prace powołanych w tym celu Zespołów, które przygotowują m.in. kierunkowe studia podyplomowe oraz studia II stopnia, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jedno co mogę zdradzić, to że najbardziej zawansowane są prace nad stworzeniem studiów przygotowujących ich słuchaczy do pracy w przemyśle zarówno farmaceutycznym, jak i kosmetycznym. W tym celu przeprowadziliśmy już wiele rozmów z ekspertami spoza uczelni, tak aby podobnie jak w przypadku Opieki farmaceutycznej, ci absolwenci byli przygotowani na aktualne potrzeby i wyzwania rynku. O szczegółach tych projektów mam nadzieję porozmawiamy następnym razem.

Na zakończenie, korzystając z okazji chciałybyśmy serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom, samorządowi aptekarskiemu, farmaceutom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”, a szczególnie Pani dr hab. Aleksandrze Szopie, profesorowi UM, ich Kierownikowi, dzięki którym możemy poszerzyć ofertę edukacyjną Wydziału Farmaceutycznego. 

Aptekarzy, chętnych do zdobywania wiedzy i doświadczenia na naszych Studiach podyplomowych zapraszamy na zajęcia już w październiku bieżącego roku.

Serdecznie dziękuję obu Paniom za rozmowę, trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich projektów.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie