numer 015
czerwiec 2022
10

Inauguracja Medycznego Forum Edukacyjnego

20 maja 2022 roku w Auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczysta Inauguracja Medycznego Forum Edukacyjnego.

Konferencja pod Patronatami:

Ministerstwa Zdrowia
Ministerstwa Edukacji i Nauki
Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
Lubelskiego Kuratorium Oświaty
zgromadziła przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty - Panią Teresę Misiuk, przedstawicieli Wojewody oraz Prezydenta a także Władze Uczelni w osobach JM Rektora prof. Wojciecha Załuska, Prorektora ds Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamila Torres oraz Dziekanów poszczególnych Wydziałów a także Dyrektorów Szkół, które włączyły się w Inicjatywę. Uroczystość uświetnił swym występem Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej. W trakcie konferencji został odczytany list od Ministra Przemysława Czarnka oraz przedstawiono założenia projektu Medyczne Forum Edukacyjne oraz autorskiego programu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie "Open to. Od Studenta do świadomego Absolwenta", którego celem jest budowanie jakości, wartości, powołania i integracji społeczności akademickiej.

Odbyło się także wręczenie tytułów Ambasador Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na zakończenie wręczono nagrody Laureatom konkursu "Medycyna w trosce o dobro człowieka" oraz Licealne SimChallange.
Wręczenie tytułów Ambasador Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Joanna Tęsna - Koordynator Projektu MeFEd
Tekst: Joanna Tęsna – koordynator Projektu Medyczne Forum Edukacyjne
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie