numer 015
czerwiec 2022
3

Wyniki konkursu „Medycyna w trosce o dobro człowieka”

Na przełomie marca i kwietnia br. Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowało konkurs plastyczno- graficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Medycyna w trosce o dobro człowieka”.

Wpłynęło 228 prac.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom  za wzięcie udziału w konkursie.

Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac. Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu.
Laureaci konkursu Medycyna w trosce o dobro człowieka
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom  za wzięcie udziału w konkursie.

Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac. Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu.
Życie w rękach medycyny


Oceny dokonała Komisja konkursowa powołana przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki – prof. dr  hab. Kamila Torres w składzie:

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. n. med.  Halina Lach  - Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. n. med. Renata Chałas – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

dr hab. n. o zdr.  Mariusz Wysokiński, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof Uczelni - Dziekan Wydziału Biomedycznego
Dajmy z siebie więcej


Laureatami zostali:

1. Maria Mituła (V LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie) "Wiele ludzi, jedna misja"

2. Kamila Sułek (II LO im. Norwida w Krasnymstawie) "Dajmy z siebie więcej"

3. Tomasz Rzepecki (V LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie) "Ratownik medyczny"

4. Amelia Oleszek (I LO im. ONZ w Biłgoraju) "Wdzięczność za troskę"

5. Zuzanna Gieleta (ZSO nr 1 im. KEN w Puławach) "Życie w rękach medycyny"
Wiele ludzi, jedna misja
Nagrodę dla szkoły w postaci laptopa za najwyższą frekwencję w konkursie otrzymało V LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Nagrody wręczyli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Prof. Kamil Torres podczas uroczystej Inauguracji Medycznego Forum Edukacyjnego.

Gratulujemy!

                                                                                                                                                                                                          Tekst: Joanna Tęsna
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie