numer 015
czerwiec 2022
2

Future in Lublin. Akademickie Miasto Przyszłości

Czy Lublin jest miastem przyszłości? Czy można tu zdobyć wykształcenie, a potem dobrą pracę i zrobić karierę? Jak wybrać studia, aby praca dawała nam satysfakcję i dobre wynagrodzenie?

13 czerwca w Chatce Żaka odbyła się Konferencja Future in Lublin. Akademickie Miasto Przyszłości, skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych klas trzecich i czwartych. Wydarzenie miało na celu promocję Lublina jako miasta dobrej przyszłości zawodowej. Zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin we współpracy z Urzędem Miasta i lubelskimi przedsiębiorcami.
Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach
Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach
Zgromadzonych przywitał Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Pan Mariusz Banach. Następnie Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta zaprezentował bardzo ciekawą, opartą na obserwacjach rynku pracy, prelekcję „Gotowi na przyszłość? Kompetencje i umiejętności, które pomogą odnaleźć się na współczesnym rynku pracy”. Doradzano, co robić, a czego nie robić, wybierając studia. Następnie prezentowały się lubelskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola. Uczelnie prezentowały ofertę edukacyjną, a w tym konkretne kierunki – z jednej strony innowacyjne i wyróżniające się, ale również „klasyczne”, odpowiadające na obecne potrzeby rynku pracy.
Prezentacja kierunku dietetyka, prowadzi Magdalena Drzewiecka
Prezentacja kierunku dietetyka, prowadzi Magdalena Drzewiecka
Studenci z Wydziału Biomedycznego zaprezentowali naszą Uczelnię. Magdalena Drzewiecka z dietetyki i Paweł Cech z biomedycyny przedstawili swoje kierunki i przygotowali prezentacje, przedstawiając kierunki jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Za część merytoryczną prezentacji odpowiadali opiekunowie, z biomedycyny była to dr Katarzyna Skórka, a z dietetyki mgr Karolina Goral i mgr Maciej Pokarowski. Nad wszystkim czuwała prof. Ewelina Grywalska. Ważnym punktem programu był Panel Absolwenta, ponieważ absolwenci prezentowanych uczelni i kierunków wypowiadali się na temat swojej drogi zawodowej. Uniwersytet Medyczny reprezentował mgr Maciej Pokarowski – absolwent dietetyki, pracownik naukowy naszej Uczelni oraz właściciel w Dietetyk przy kawie.
Prezentacja kierunku biomedycyna, prowadzi Paweł Cech
Prezentacja kierunku biomedycyna, prowadzi Paweł Cech
Jednocześnie w holu Chatki Żaka prezentowały się lubelskie uczelnie wyższe. Studenci z kierunków biomedycyna, dietetyka, lekarskiego oraz ratownictwa medycznego odpowiadali na pytania uczniów, prezentowali ofertę, opowiadali o życiu studenckim, kampusie, o stale unowocześnianej bazie klinicznej, planach na rozwój. Starali się pokazać na swoich przykładach, że studiowanie na naszej uczelni jest dobrym wyborem na przyszłość i fantastyczną przygodą na czas studiowania. W tej części Konferencji reprezentowali nas: z dietetyki Urszula Modzelewska i Magdalena Jezierska, z biomedycyny Paweł Cech i Hubert Warda, z kierunku lekarskiego Julia Krać, z ratownictwa medycznego Dawid Zięba i Bartosz Biernacki.
Prezentacja Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta
Prezentacja Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta
W przygotowania były również zaangażowane studentki: z biomedycyny Michalina Pinkosz, z ratownictwa medycznego Aleksandra Węgorzewska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do Konferencji!


Tekst i fotografie: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie