numer 015
czerwiec 2022
6

Prezentacja wynalazków nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości INTARG

14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się prezentacja wynalazków, które zostały nagrodzone na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości INTARG.

Na uroczystości obecny był JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka, którzy wręczyli dyplomy Twórcom wynalazków, a także skierowali do Naukowców słowa uznania za ciężką pracę. 

Innowacyjne rozwiązania stworzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego zyskały uznanie jury w kolejnych edycjach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG. W ostatnich trzech latach (2020-2022) Uczelnia zaprezentowała na targach 8 wynalazków. Wszystkie zostały nagrodzone medalami: sześcioma złotymi i dwoma brązowymi, a trzy dodatkowo otrzymały nagrody specjalne. 

Ponadto, jeden z wynalazków nagrodzony został złotym medalem podczas Tygodnia Innowacji w Maroko.
Laureaci
Zestawienie nagrodzonych wynalazków:

1.     „Stworzenie prototypu urządzenia w postaci materacy umożliwiających ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej i nie zmieniającej istotnie ciśnienia w jamie brzusznej pacjenta”

Wynalazek otrzymał złoty medal podczas XV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022 oraz Special Award of World Invention Intellectual Property Associations.

Autor wynalazku: dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

2.     „Sposób hodowli ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych z zastosowaniem wydzieliny roślinnej otrzymanej z gatunku Drosophyllum lusitanicum”

Wynalazek otrzymał brązowy medal podczas XV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka i prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz prof. dr. hab. Bartosz Płachno (Uniwersytet Jagielloński)

3.     „Hybrydowy, superchłonny, całkowicie biodegradowalny materiał opatrunkowy do leczenia trudno gojących się ran”

Wynalazek otrzymał złoty medal podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 oraz Gold Certificate during Online Edition of the Innovation Week IWA 2021 organiazed by OFEED Morocco under the Patronage of the International Federation of Inventor’s Associations (IFIA).  

Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz prof. UM, dr n. farm. Władysław Vivcharenko, dr n. farm. Paulina Kazimierczak, dr Michał Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

4.     „Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera”

Wynalazek otrzymał złoty medal podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 Special Award of World Invention Intellectual Property Association WIIPA.

Autorzy wynalazku:  prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr hab. Dominik Szwajgier, prof. UP  i dr. Inż. Kamila  Borowiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

5.      „Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic”

Wynalazek otrzymał złoty medal podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020 oraz oraz IFIA Best Invention Medal of International Federation of Inventors’ Associations.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, dr n. farm. Daniel Zalwski, dr n. med. Marcin Feldo, dr Karol Ruszel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr inż. Andrzej Stępniewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

6.     „Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej”

Wynalazek który otrzymał brązowy medal podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020.

Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Tomasz Baj prof. UM, dr n. farm. Anna Biernasiuk prof. UM, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk prof. UM, prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr Piotr Bilski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

7.     „Zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki lub leczenia miejscowych zakażeń”

Wynalazek nagrodzony złotym medalem podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020.

Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Dorota Kowalczuk prof. UM, dr n. med. Agata Gładysz, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska, dr n. farm. Małgorzata Miazga-Karska, dr hab. n. med. Barbara Rajtar, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz, dr n. farm. Rafał Pietraś prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

8.     „Nowo zsyntetyzowane związki o działaniu nicieniobójczym i przeciwpasożytniczym”

Wynalazek nagrodzony złotym medalem podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec, prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, dr n. farm. Przemysław Kołodziej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
od lewej: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, dr n. med. Agnieszka Borzęcka, Kierownik Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki (organizator wydarzenia), Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka
„Wydarzenie było okazją do podziękowania naszym Twórcom za ich pracę i innowacyjne rozwiązania, które zostały zauważone i docenione na międzynarodowych konkursach. Jesteśmy pełni podziwu i dumni, że przez ostatnie trzy lata, tak licznie były nagradzane nasze wynalazki- to potwierdza fakt, jak znakomici Naukowcy są częścią Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jeszcze raz serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym oraz życzę kolejnych nowatorskich odkryć.” – podsumowała dr n. med. Agnieszka Borzęcka, Kierownik Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki (organizator wydarzenia)

Tekst: Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie