numer 018
Grudzień 2022
6

URSA - Stawiamy na Program rozwoju Kadry Akademickiej!

Projekt URSA rozwija się.
Ostatni rok był dla Zespołu okresem wytężonej pracy. Identyfikacja potrzeb występujących w obszarze kształcenia umożliwiła zmiany systemowe oraz dostosowanie oferty do potrzeb pracowników. Efektem tych działań jest modernizacja i przekazanie Państwu strony internetowej, która została dostosowana do wymagań systemowych i wzbogacona o nowe treści oraz funkcjonalności.
Nowa strona wspiera automatyzację, obsługę szkoleń i wniosków oraz oferuje stale rozwijany bank wiedzy z obszaru edukacji w zawodach medycznych. Strona zapewnia również interaktywność i daje możliwość współpracy z pracownikami, którzy chcą pomagać w rozwoju projektu wsparcia nowoczesnego kształcenia.

Zespół dołączył w tym roku do konferencji Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wystąpieniami oraz panelem dyskusyjnym traktującym o wyzwaniach kształcenia medycznego. Podstawą tej inicjatywy jest integracja grupy dydaktycznej oraz tworzenie interprofesjonalnych zespołów, które zaproponują innowacyjne rozwiązania edukacyjne podnoszące konkurencyjność oferty Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zaproponowana została również idea rozszerzonego wsparcia dla rozwoju edukacji medycznej we współpracy z Dziekanami poszczególnych Wydziałów.

Co w najbliższym czasie? W ramach projektu URSA otrzymają Państwo dwie propozycje: szkoleniową oraz formatywnego programu wsparcia dla nauczycieli. Szkolenia obejmą efektywne metody aktywizacji studentów oraz nowoczesne i efektywne rozwiązania w edukacji klinicznej. Udział w szkoleniach będzie wypełniał obowiązek dotyczący odbycia przynajmniej jednego szkolenia w czteroletnim okresie oceny pracowników. Drugą propozycją będzie program tutoringowy rozwijany w ramach programu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.
Jakie plany na przyszłość? Podstawowym projektem, który chcemy wdrożyć w nowym roku akademickim jest „Standard rozwoju nauczyciela akademickiego”. Ma on ułatwić proces zarządzania karierą oaz rozwoju pracowników w obszarze dydaktycznym. Standard będzie również stanowił punkt łączący program tutoringowy dla nauczycieli oraz rozwijane, w znacznej części indywidualnie portfolio pracownika. W ramach strony URSA chcemy wprowadzić: repozytorium gromadzące materiały dydaktyczne, platformę dyskusyjną wspierającą pracowników w tworzeniu efektywnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto chcemy przygotować mobilny komunikator wspierający networking w obszarze dydaktycznym.

Widząc duże zainteresowanie kształceniem w zawodach medycznych zachęcamy Państwa do aktywności w tym obszarze. Mamy nadzieję, że na stronie URSA będą umieszczane opracowania własne, webinary lub krótkie komunikaty, które pomogą innym pracownikom podjąć trud doskonalenia warsztatu dydaktycznego.
Zespół ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej
Rafał Pietraś, Przewodniczący Zespołu URSA
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie