numer 018
Grudzień 2022
9

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nasze Koło Naukowe powstało w październiku 2011 roku przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od początku istnienia opiekunem koła jest pani prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, od roku 2017 wspierana przez lek. Marylę Kuczyńską - wieloletniego członka koła. Koło zrzesza obecnie 100 studentów kierunku Lekarskiego, a ich liczba dynamicznie wzrasta. Pod okiem Opiekunek każdego roku powstaje około 50 referatów prezentowanych podczas najbardziej prestiżowych europejskich i światowych kongresów specjalistycznych (WFUMB, EUROSON, CIRSE, AIUM, ECR, GEST, RSNA) oraz studenckich zjazdów naukowych (LIMC, Antwerp Medical Students' Congess). Studenci profesor Drelich-Zbroi osiągają czołowe miejsca w konkursach na najlepszą prezentację ustną. Rokrocznie publikowanych jest przeszło kilkanaście monografii naukowych i artykułów w renomowanych czasopismach medycznych o wysokich wskaźnikach wpływu (Impact Factor, punktacja MNiE). W roku 2019 decyzją Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Nasze Koło zostało laureatem konkursu “Diamentowy Promień” - jako najbardziej aktywne, radiologiczne, studenckie koło naukowe w latach 2016-2018 r.
Od ośmiu lat nasze koło naukowe organizuje Ogólnopolską Konferencję Szkoleniowo-Naukową dla studentów i młodych naukowców “NOMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures”. Podczas tej konferencji studenci i doktoranci mają okazję wysłuchać wystąpień najlepszych specjalistów. Zapraszamy do współpracy ekspertów z dziedziny medycyny i radiologii oraz dziedzin pokrewnych tj. dr n. med. Małgorzaty Serafin-Król, dr n. med. Michała Elwartowskiego czy dr n. med. Marcina Denkowskiego. W ramach NOMADu co roku organizowane są również liczne warsztaty, na których studenci mogą doskonalić swoje umiejętności, między innymi w zakresie radiologii zabiegowej, badania ultrasonograficznego oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W czasie V edycji zorganizowaliśmy cykl 5 webinariów dotyczących najnowszych doniesień medycznych: „Co nowego w leczeniu otyłości” prof. dr hab. n. med. Beaty Matyjaszek-Matuszek, „Operacje w asyście robota Da Vinci” dr n. med. Jerzego Drausa, „Urodzenie dziecka po przeszczepie macicy”, który wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk, „Rola lekarza w social mediach” poprowadzony przed dr n. med. Pawła Kabatę, a także webinar poświęcony przygotowaniu prac na konferencje naukowe, który wygłosiła lek. Maryla Kuczyńska. W tym roku zorganizowaliśmy zbiórkę upominków, które przekazaliśmy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Poza tym, we współpracy z Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii odbyła się licytacja kursu ultrasonograficznego, z której dochód został przekazany na pomoc Ukrainie. Poprzedniej edycji po raz pierwszy towarzyszyło wydanie publikacji naukowej kierowanej do studentów - był nią obrazowy podręcznik "RTG klatki piersiowej - know how handbook". Po zeszłorocznym sukcesie postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę. W tym roku ukazała się wersja on-line podręcznika "Od udaru do rozpoznania - czyli diagnostyka udaru mózgu - know how handbook" autorstwa członków Koła. Konferencja NOMAD z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę młodych naukowców z całej Polski, przez co staje się ważnym punktem na mapie wydarzeń naukowych w naszym kraju, jak i na świecie. Kolejna, siódma odsłona NOMADu będzie pierwszą edycją o zasięgu międzynarodowym.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozwala nie tylko na rozwój członków Koła, jak również innych studentów. Głównym celem naszej działalności jest promocja nauki, skupiająca się przede wszystkim na jej radiologicznych aspektach:
- wspieranie rozwoju nauki i prezentacji wyników badań naukowych poprzez organizację corocznej konferencji szkoleniowo-naukowej “NOMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures”,
- rozwój umiejętności praktycznych poprzez organizację warsztatów z badania ultrasonograficznego, rezonansu magnetycznego oraz radiologii zabiegowej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzonych przez uznanych specjalistów,
- tworzenie dorobku naukowego studentów poprzez prezentację wyników badań na konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych,
- współpraca z pracownikami naukowymi Zakładu owocująca w publikacje prac naukowych w czasopismach medycznych z listy ministerialnej.

Oprócz wielu aktywności organizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, studenci wraz ze swoją opiekunką prof. Anną Drelich-Zbroją starają się promować swoją uczelnię również na arenie międzynarodowej. W 2018 roku doktoranci pani profesor oraz podopieczni z Koła Naukowego przewodniczyli sesji poświęconej diagnostyce dopplerowskiej naczyń podczas europejskiego zjazdu ultrasonograficznego EUROSON 2018 oraz wspólnie prowadzili warsztaty ultrasonograficzne.

Członkowie koła są również członkami Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) i reprezentują nie tylko naszą Alma Mater, ale całą brać studentów medycyny na arenie ogólnopolskiej (np. organizując sesję studencką podczas Jubileuszowego, XV zjazdu PTU) oraz międzynarodowej (prowadząc wykłady i warsztaty na pierwszym światowym kongresie USG studentów w czasie 18. edycji World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress odbywającej się w Timisoarze w dniach 25-18 maja 2022, towarzyszącemu kongresowi światowego i europejskiego towarzystwa USG WFUMB/ EFSUMB).
Oprócz działalności naukowej studenci z naszego Koła Naukowego angażują się w prace w ramach wolontariatu. W 2020 roku rozpoczęli współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. W ramach tej działalności przygotowali ulotkę dotyczącą samotności w czasach pandemii COVID-19 wśród starszych ludzi oraz zorganizowali zbiórkę prezentów na Święta Bożego Narodzenia dla siedmiorga dzieci z rodzinnego domu dziecka w Lublinie. W 2021 roku członkowie koła przekazali paczki dla 10 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Zakonne.

Studenci Koła Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie, pod okiem pani prof. dr hab. n. med. Anny Drelich-Zbroi to niesamowicie zaangażowani, pracowici i pomysłowi młodzi naukowcy. Rozwijają swoje pasje, a nowo nabytymi umiejętnościami dzielą się z rówieśnikami, organizując cykliczne warsztaty pisania prac naukowych czy doskonalenia umiejętności badania USG. Nie boją się wyzwań, wiedzą, że każde doświadczenie wzbogaci ich widzę i pozwoli im na osiągnięcie zamierzonego celu. Starają się czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju i zagranicą. Nie zapominają przy tym, że głównym celem pracy lekarza jest niesienie pomocy innym.
Tekst: Eryk Mikos, Studenckie Towarzystwo Naukowe
Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów członków SKN
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie