numer 018
Grudzień 2022
8

Wsparcie dydaktyczne zza oceanu i nie tylko…

Jest nam niezmiernie miło, że nasza Uczelnia będzie gościć kolejnych Dydaktyków z zagranicy dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach programu NAWA Medyk, już w grudniu przyjedzie do nas dr Olga Boretska, która przez dwa lata będzie prowadziła zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym, a od początku zimowego semestru Wydział Nauk o Zdrowiu przez dwa lata będzie wspierać mgr pielęgniarstwa Pani Małgorzata Czarkowska.
dr Olga Boretska
dr Olga Boretska
To już kolejni Medycy – dydaktycy, których zatrudnienie zostanie sfinansowane ze środków programu NAWA – Medyk. Zapewne w obu przypadkach szok termiczny nie będzie tak duży, jak w przypadku lekarza dentysty Luciano Augusto Cano Martinsa, który przyjechał do nas z Brazylii i od października br. prowadzi zajęcia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, również w ramach wspomnianego Programu. Tym razem wnioskowaliśmy o sfinansowanie pobytu Medyków, a dokładniej Medyczek, z Ukrainy i Irlandii.

Dr Olga Boretska jest naukowczynią Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. D. Halickiego we Lwowie i jest specjalistką w dziedzinie farmacji klinicznej i farmakoekonomiki. Analiza farmakoekonomiczna i farmacja kliniczna pełne są złożonych i interdyscyplinarnych zagadnień, które od lat zgłębiają naukowcy lwowskiej uczelni. Bogate doświadczenie dr Boretskiej w tym zakresie będzie stanowiło wsparcie dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pani Małgorzata Czarkowska swoje doświadczenie w zawodzie pielęgniarki zdobywała m. in. w Irlandii. Pozwoli to na przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących standardów pracy w kraju o odmiennym od polskiego systemie opieki zdrowotnej. Ponadto, studenci uzyskają możliwość nabycia umiejętności pielęgniarskich oraz tak istotnych w tym zwodzie kompetencji miękkich od osoby z dużym doświadczeniem w pracy w środowisku różnorodnym kulturowo.

Dzięki udziałowi naszej Uczelni w Programie NAWA Medyk, otrzymujemy nie tylko wsparcie dydaktyczne. To także wymiana kulturowa oraz nowe perspektywy współpracy międzynarodowej. Mamy nadzieję, że zaproszeni Dydaktycy będą się u nas czuli jak u siebie „w domu”.
Autor: Ewa Pawlus-Maciejewska, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie