numer 018
Grudzień 2022
9

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w gronie laureatów konkursu ,,Najlepsi z Najlepszych"

W tegorocznej edycji konkursu Najlepsi z Najlepszych ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wszystkie siedem projektów złożonych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 376 600,00 zł.

Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach, co zaowocuje sukcesami w ich karierze naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.
Wsparciem zostanie objętych 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy planują aktywny udział w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych gdzie będą mieli możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych badań dotyczących miedzy innymi:
 • zastosowania nowoczesnych technik obrazowania mikroprzepływów i elastografii w badaniach ultrasonograficznych, 
 • oceny morfologii i unaczynienia blaszek miażdżycowych tętnic domózgowych podczas badania USG z podaniem kontrastu w stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego,
 • oceny wybranych mRNA i microRNA w komórkach pochodzących z raka jelita grubego oraz tkanki otaczającej guz, a także analiza zależności ekspresji microRNA z danymi klinicznymi pacjentów,
 • badania wpływu parametrów mięśni dna macicy na efektywność rekonwalescencji po zabiegach prostatektomii radykalnej,
 • charakterystyka oraz funkcjonowanie limfocytów Tγδ i komórek iNKT w patogenezie glioblastomy,
 • leczenia naczyniaków wątroby metodami radiologii zabiegowej,
 • profilowania genomowego techniką sekwencjonowania nowej generacji w predykcji odpowiedzi na chemioimmunoterapię i immunoterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Studenci zaplanowali udział w konferencjach zarówno w Europie jak i za oceanem: 
 • European Lung Cancer Congress – Kopenhaga,
 • Leiden International (Bio)Medical Student Conference (LIMSC) w Leiden,
 • The Cycle of Life w Wiedniu,
 • International Student Congress Of (bio)Medical Sciences w Groningen,
 • Euro-Global Gastroenterology Conference w Barcelonie,
 • EUROSON 2023 w Rydze,
 • The European Society of Paediatric Radiology w Belgradzie 
 • Global Embolization Symposium and Technologies – Nowy Jork,
 • Immunology 2023 w Waszyngtonie,
 • AUA Annual Meeting 2023 w Chicago,
 • Clinical Oncology GMCRCO2023 w Japonii,
 • PAIRS 2023 Annual Congress – Advancing IR through Global Education w Dubaju.

Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej.
Autor: Katarzyna Jedynak-Pukas, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie