numer 018
Grudzień 2022
7

PRELUDIUM BIS 3 – dr hab. Anny Belcarz, prof. uczelni i Michał Fornal

W ramach grantu Preludium Bis 3 dr hab. Anny Belcarz, prof. uczelni i Michał Fornal realizują projekt „Zapobieganie zakażeniom protez naczyniowych poprzez osadzanie polikatecholamin wspomagane jonami metali”.
1 października 2022 rozpoczęła się realizacja projektu badawczego otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 3. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Projekt pt.: „Zapobieganie zakażeniom protez naczyniowych poprzez osadzanie polikatecholamin wspomagane jonami metali” będzie realizowany do 30 września 2026 r. pod nadzorem naukowym pani dr hab. Anny Belcarz, prof. uczelni. Doktorantem wybranym w konkursie został pan Michał Fornal.

Celem projektu jest sprawdzenie, czy nowa metoda osadzania polidopaminy (silnie adhezyjnego polimeru organicznego) wspomagana jonami metali może doprowadzić do powstania stabilnej, grubej i aktywnej warstwy adhezyjnej na protezach naczyniowych pokrytych kolagenem, przeznaczonej do dalszego wiązania z różnymi czynnikami przeciwbakteryjnymi (antybiotyki, nanocząstki srebra, substancje zmniejszające przyleganie bakterii). Realizacja projektu pozwoli odpowiedzieć na pytania:
- Czy metoda ta okaże się bardziej obiecująca w zabezpieczeniu protez naczyniowych niż dotychczas znane metody modyfikacji biomateriałów przy pomocy polidopaminy?,
- Czy tak zmodyfikowane biomateriały wykazują efektywność przeciwbakteryjną, pożądaną funkcjonalność i bezpieczeństwo po implantacji?

W przypadku pozytywnej weryfikacji tego założenia, nową metodę modyfikacji można będzie wykorzystać jako cenne narzędzie skutecznej terapii okołooperacyjnych infekcji protez naczyniowych (obarczonych 70%-owym ryzykiem amputacji kończyny, w której znajduje się zakażony implant, a nawet 75%-ową śmiertelnością). Ponadto będzie można zweryfikować efektywność nowej metody dla modyfikacji innych biomateriałów pokrywanych kolagenem.
Autor:  dr hab. Anna Belcarz, prof. uczelni
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie