numer 018
Grudzień 2022
9

IV edycja Dni Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W dniach 9 i 10 grudnia odbyła się IV już edycja Dni Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po raz pierwszy konferencja miała charakter stacjonarny – warsztaty i wykłady miały miejsce w salach Centrum Symulacji Medycznej.
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med Kamil Torres, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystyczneg prof. dr hab. n. med Renata Chałas, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, lek. dent. Luciano Augusto Cano Martins.
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med Kamil Torres, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystyczneg prof. dr hab. n. med Renata Chałas, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, lek. dent. Luciano Augusto Cano Martins.
Podczas sesji wykładowej w piątek omówiono planowane zmiany w standardzie kształcenia na kierunku Lekarskim, główne zasady systemu jakości kształcenia w naszej uczelni, zasady tworzenia dobrych testów wielokrotnego wyboru, uczenia w warunkach klinicznych a także wprowadzania zajęć z rozumowania klinicznego do programów studiów. Poruszono także kwestie związane z teorią przeciążenia poznawczego w edukacji oraz feedbackiem i dialogiem w zajęciach interprofesjonalnych.
Uczestnicy IV Dnia Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie siedzą przy komputerach i wysłuchują wykładów
IV Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2022
W połączeniu z wykładami zrealizowano szereg warsztatów: były to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez specjalistów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, którzy chcieli podzielić się doświadczeniami z udziału w międzynarodowym programie „Masters of Didactics” oraz inicjatyw „Association for Dental Education in Europe”. Zrealizowano warsztaty na temat zastosowania techniki jigsaw puzzle w nauczaniu, ćwiczeń przyjaznych studentowi, omówiono także kwestie związane z portfolio studenta oraz peer learning i peer assessment. Zrealizowano także warsztaty związane z symulacją medyczną jako narzędziem dydaktycznym oraz obsługą symulatorów.

Drugiego dnia DźJUMLi było równie interesująco. Odbyły się wykłady na temat nowoczesnej edukacji medycznej w kontekście wirtualizacji metod kształcenia, edukacji interprofesjonalnej oraz nowych metod nauczania i weryfikacji efektów uczenia się. Odbył się także panel dyskusyjny na temat innowacji w edukacji i interdyscyplinarności w rozwoju dydaktyki.

IV edycja Dni Jakości zakończona została sesją studencką – studenci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie znaczenia feedbacku w procesie nauczania oraz pacjenta jako nauczyciela, omówili projekt peer teaching oraz Asystenta Nauczyciela Akademickiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom – tak czynnym jak i biernym – za udział w tym wydarzeniu. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję!

Autor: mgr Magdalena Staśkiewicz, Zastępca Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie