numer 018
Grudzień 2022
7

Współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Wojskami Obrony Terytorialnej

W poniedziałek, 14 listopada 2022 r., o godz. 12:00 w Centrum Symulacji Medycznej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uniwersytet Medyczny reprezentował Jego Magnificencja Rektor – prof. Wojciecha Załuska, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej reprezentował gen. broni Wiesław Kukuła.

Podpisanie porozumienia to efekt działań zainicjowanych i prowadzonych przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. dr. hab. n. med. Kamila Torres oraz młodszego asystenta mgr. Wojciecha Dzikowskiego. Wspólne przedsięwzięcia realizowane były od stycznia 2019 r. w obiektach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w następujących obszarach:
 • szkolenia żołnierzy Obrony Terytorialnej z zakresu Basic Life Support oraz postępowania z poszkodowanym urazowym;
 • szkolenia KPP;
 • szkolenia z pobierania wymazów w czasie pandemii;
 • warsztaty z ratownictwa taktycznego (w tym certyfikowany kurs NAEMT prowadzony przez instruktorów z JWK);
 • udział w finale ogólnopolskich zawodów SimChallenge 2019;
 • szkolenia dla batalionów lekkiej piechoty z Zamościa, Chełma i Lublina;
 • realizacje zadań terenowych w tym działania z kompanią logistyczną na zbiorniku wodnym Nielisz;
 • współpraca z Zespołem Działań Niekonwencjonalnych DWOT.
Mając na względzie działania na rzecz obronności państwa, upowszechnianie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa, propagowanie postaw patriotycznych oraz integrację środowiska wojskowego i młodzieży akademickiej, UMLUB  i WOT zawarły porozumienie w celu:
 • podnoszenia kwalifikacji medycznych żołnierzy OT i pracowników;
 • realizacji wspólnych projektów prospołecznych i proedukacyjnych;
 • propagowania działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz rekrutacji do WOT;
 • realizacji celów statutowych wspólnych dla DWOT i Uniwersytetu oraz ich promocji.
Na uroczystości gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, otrzymał z rąk Jego Magnificencji Rektora prof. Wojciecha Załuska nagrodę Amicus Almae Matris. Pan generał rozmawiał ze studentami, którzy uczestniczyli w spotkaniu i przedstawił ofertę WOT skierowaną do osób, które się uczą. Szkoleniem z obronności warto uzupełnić naukę na studiach, a łączenie tego typu zadań wcale nie musi ze sobą kolidować.

Tekst: Magdalena Fatyga-Ładoszek
grupa żołnierzy zajmuje się poszkodowanym
Ćwiczenia WOT w UMLub
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie