numer 018
Grudzień 2022
7

International Culture Night 2022

Po kilkuletniej przerwie kolejny raz odbyło się International Culture Night organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „New dimensions of the Medical University of Lublin - Digital&Real”.
Artyści którzy wystąpili w International Culture Night oraz organizatorzy wydarzenia stoją w dużej grupie na scenie i śpiewają. W tle na scenie i nad sceną widoczne są flagi różnych krajów
Christmas Song, International Culture Night 2022
Zorganizowane przez Sekcję ds. Grupy Informacyjnej Blask i organizacje studenckie wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością wśród pracowników i studentów naszej Alma Mater!
Studentka z Persji Sadaf Afshar tańczy na scenie perski taniec ubrana w tradycyjny perski strój.
Sadaf Afshar z Persji przedstawia tradycyjny perski taniec
Wydarzenie odbyło się 8 grudnia o godz. 18.00 na auli Collegium Maius i zostało otwarte przez Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej, mgr Annę Gosik oraz Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Michała Siwka.

Część artystyczną otworzył Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezentując polskie tańce i pieśni ludowe. Następnie wystąpiła Chelsea Lai z Tajwanu, która zaśpiewała między innymi piosenkę Leehom Wang, Wo Bu Zhi Dao De Shi. Steve Ngarukiye z Rwandy zatańczył i zagrał na gitarze, z muzyką wystąpił również zespół z Ukrainy. Ola Borkowska i Szymon Marosz zaprezentowali taniec cha-cha, a zespół muzyczny Grande Familia z Tajlandii wykonał piosenki w rodzimym języku. Jiratgorn Thongton z Tajlandii oraz Sadaf Afshar z Persji przybliżyni swoją kulturę występując z tradycyjnymi tańcami. Pod koniec wystąpił również  Albert Chang z Tajwanu oraz Albert Popola, który wraz z resztą artystów oraz organizatorami wydarzenia wykonał świąteczną piosenkę.

Na zakończenie jeden ze studentów z Ukrainy, studiujący na UMLUB w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą” podziękował społeczności Uniwersytetu za okazane wsparcie i pomoc. Po show odbył się poczęstunek, podczas którego osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły spróbować dań z różnych zakątków świata!

Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, IFMSA-Poland Oddział Lublin, PTSS Lublin, PTSF Lublin, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Młodzi Medycy, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lublin English Division IFMSA-Poland.

Aby obejrzeć więcej zdjęć zapraszamy na naszego Facebooka!
Tekst: Aleksandra Kaźmierczak, Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask
Zdjęcia: Piotr Kornaś, Samorząd Studentów UMLub
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie