numer 018
Grudzień 2022
6

Twarze UMLub – Krystyna Walkowska

dwie kobiety pozują w sali konferencyjnej
Panie Krystyna Walkowska i dyrektor CEM Anna Gosik
Człowieka nie należy wychowywać tylko do zawodu, ale także do twórczego wypoczynku…” W. Kopaliński

W nadchodzącym roku 2023 nasza koleżanka Krystyna Walkowska przechodzi na „twórczy wypoczynek”, czyli emeryturę. Pragniemy podziękować Jej za wieloletnią współpracę, zarażanie nas swoim entuzjazmem, empatią i nieocenionym profesjonalizmem.

Krystyna Walkowska tworzyła historię naszej Uczelni, rozpoczynając karierę zawodową jako nauczyciel akademicki, a następnie pełniła funkcje kierownicze w administracji Uniwersytetu, w jednostkach organizacyjnych pionu kształcenia: Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego, Zespole ds. Rekrutacji Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów, a w ostatnich latach w Biurze Rekrutacji, w ramach Centrum Innowacji i Akredytacji Centrum Edukacji Medycznej.

Wszyscy zapamiętamy Jej charyzmę jako lidera procesu rekrutacyjnego. Zawsze gotowa służyć swoją wiedzą prawniczą w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów ludzkich i administracyjnych.

Koleżeńska, życzliwa, była i będzie wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Dziękujemy za te wszystkie lata.

prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, oraz koleżanki i koledzy z Centrum Edukacji Medycznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie