numer 018
Grudzień 2022
4

Studentki UMLub na podium w Międzyuczelnianych Zawodach w zakresie Symulacji Stomatologicznej

W dniach 16-17 grudnia 2022 roku odbyły się Międzyuczelniane Zawody w zakresie Symulacji Stomatologicznej organizowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Na zdjęciu widoczna jest podłużna sala, w której odbywają się zawody. Po lewej i po prawej stronie w rzędach siedzą studenci biorący udział w zawodach stomatologicznych. Studenci wykonują prace zabiegowe z zakresu stomatologii na fantomach stomatologicznych.
Międzyuczelniane Zawody w zakresie Symulacji Stomatologicznej w Szczecinie
Profesorki nadzorujące zawody pokazują studentowi biorącemu udział w zawodach jak wykonać coś na fantomie stomatologicznym.
Międzyuczelniane Zawody w zakresie Symulacji Stomatologicznej w Szczecinie
W wydarzeniu organizowanym po raz ósmy wzięli udział studenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego z Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu, Lublinie i Szczecinie. W ciągu dwóch dni zawodów uczestnicy brali udział w kilku konkurencjach, które obejmowały m.in.: opracowanie i wypełnienie ubytku w zębie fantomowym, zastosowanie formówek sekcyjnych w celu odtworzenia brakującej ściany zęba, założenie koferdamu w warunkach symulacji, wykonanie znieczulenia przewodowego oraz rozpoznawanie zębów i wykonanie rysunku korony zębów trzonowych. W pracach zespołu jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariusza Lipskiego, Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie, Prodziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii, brała również udział dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. Barbara Kochańska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. 
Dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Natasza Jankowska i Alicja Wójcik.
Dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Natasza Jankowska i Alicja Wójcik.
Wszyscy członkowie jury zgodnie stwierdzili, że poziom zawodów był niezwykle wyrównany, a różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były naprawdę niewielkie. Studentki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Alicja Wójcik oraz Natasza Jankowska zajęły III miejsce. W zadaniach z odbudowy punktu stycznego i rozpoznawania zębów były bezkonkurencyjne, co było również zasługą przygotowania ich pod kierunkiem dr n. med. Joanny Zubrzyckiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie