numer 020
Marzec 2023
2

Lista Stu 2022 najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie

Szanowni Państwo,
z zaszczytem i radością pragnę poinformować, że profesor Iwona Hus, profesor Konrad Rejdak oraz profesor Robert Rejdak, specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zajęli znaczące pozycje na prestiżowej  „Liście Stu 2022 - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”, którą opracowało pismo „Puls Medycyny”.

Profesor Konrad Rejdak, który zajął 28. pozycję, jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jako lekarz w pracy zawodowej specjalizuje się m.in. w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym, takich jak stwardnienie rozsiane, padaczka, oraz nerwami obwodowymi (polineuropatie, miastenia gravis). Jest współautorem projektu, w którym opracowano nowatorską metodę leczenia miastenii ciężkiej rzekomoporaźnej z zastosowaniem kladrybiny.

Profesor Robert Rejdak w rankingu „Pulsu Medycyny” uplasował się na 32. pozycji. Profesor Robert Rejdak jest kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w chirurgii okulistycznej, leczeniu zaćmy, jaskry, cukrzycowego obrzęku plamki, w leczeniu wad refrakcji, traumatologii narządu wzroku i okulistyce dziecięcej. Pan Profesor jest prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich; Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest pomysłodawcą pionierskich programów badań przesiewowych m.in. „Dobrze widzieć” i „Okobus”.

Profesor Iwona Hus na „Liście Stu 2022 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie” zajęła 82. miejsce. Profesor Iwona Hus jest kierowniczką Zakładu Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistką chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej. Zainteresowania naukowo badawcze profesor Iwony Hus skupiają się m.in. wokół zagadnień immunobiologii i leczeniu chorób limfoproliferacyjnych, klinicznego zastosowania immunoterapii przeciwnowotworowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, leczeniu immunomodulującym u chorych na szpiczaka plazmocytowego. 

Wojciech Brakowiecki
rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
grafika konkursu, jednolite tło i tkest Lista Stu 2022 Medycyna
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie