numer 020
Marzec 2023
8

Nowości w bazach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakładce Bazy Danych można znaleźć listę baz, jakie są dostępne dla pracowników, doktorantów, studentów UML i wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z wartościowych źródeł informacji naukowej - zwłaszcza medycznej i z dziedzin pokrewnych. Bazy oznaczone kolorem pomarańczowym są dostępne wyłącznie w sieci akademickiej lub - dla studentów, doktorantów i pracowników UML - spoza sieci uniwersyteckiej, po autoryzacji. Aby uzyskać taką możliwość należy skonfigurować przeglądarkę zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie Biblioteki. Bazy danych oznaczone kolorem zielonym są rekomendowane przez Bibliotekę i dostępne bez ograniczeń technicznych lub prawnych.
Strona główna CAS
Strona główna CAS
Obecnie szczególnie zachęcamy do korzystania z nowych funkcjonalności bazy Chemical Abstracts (CAS SciFinder). CAS jest bazą znaną i chętnie wybieraną przez naukowców prowadzących badania na naszym Uniwersytecie, m.in. ze względu na pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie można napotkać w czasie prowadzenia badań chemicznych i biologicznych. Dodatkowo w 2023 r. wydawca oferuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności w postaci baz:
- CAS Analytical Methods - ułatwiającej lokalizowanie, porównywanie i opisy metod analitycznych publikowanych w najlepszych czasopismach;
- CAS Formulus - narzędzia pomagającego tworzyć receptury;
- Chem Zet - bazy zbierającej ok. 3 mln. abstraktów w języku angielskim pochodzących z niemieckojęzycznego czasopisma chemicznego „Chemisches Zenrtralblatt”.
Wszystkie powyższe źródła można poznać, korzystając z tutoriali w języku angielskim. Osoby, które mają już założone konto w Chemical Abstracts mogą za jego pomocą logować się do pozostałych baz CAS.
Strona główna EBM Guidelines
Strona główna EBM Guidelines
Drugą rekomendowaną bazą, która jest dostępna w sieci akademickiej do końca 2023 roku dzięki uprzejmości wydawcy Duodecim Publishing Company Ltd., jest baza EBM Guidelines. Evidence-Based Medicine Guidelines jest bazą zawierającą zbiór wysokiej jakości wytycznych klinicznych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Baza ta zawiera m.in.: wytyczne dotyczące praktyki w podstawowej opiece zdrowotnej wraz z dowodami potwierdzającymi te zalecenia, indeksy wyszukiwawcze oparte na słownikach MeSH i UMLS, kolekcje filmów przedstawiających badania kliniczne i procedury wraz z badaniami USG, zdjęcia i kolekcje obrazów (w tym dermatologicznych i okulistycznych), pliki dźwiękowe (np. przykłady szmerów serca u dzieci) i wiele podobnych. Jeśli baza ta będzie notowała wysokie statystyki wykorzystania, będzie to sygnał, że należy rozważyć jej zakup na kolejne lata.
Strona główna THIEME
Strona główna THIEME
Warto też sięgnąć do kolekcji ponad 880 e-książek wydanych przez Elsevier. Wszystkie te pozycje są dostępne na platformie ScienceDirect, a także za pośrednictwem multiwyszukiwarki zasobów naukowych oraz z poziomu listy A-Z (należy zaznaczyć opcję wyszukiwania książki). Dostępne są aktualne tytuły pochodzące z 7 kolekcji tematycznych: 
- Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science 2020-2022;
- Biomedical Science and Medicine 2020-2022;
- Immunology and Microbiology 2020-2022;
- Biomedical Engineering 2020-2022;
- Neuroscience and Psychology 2022;
- Forensics and Security 2020;
- Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 2020-2021. 
Pozycje, które będą miały w ciągu roku najwyższe statystyki wykorzystania, pozostaną na stałe w ofercie Biblioteki.

Biblioteka Główna UML na swojej stronie informuje również o bazach, których nie ma w regularnej ofercie, są natomiast udostępnione okresowo do testów. Bazy te są promowane w sposób szczególny na stronie BG UML w Aktualnościach i w zakładce Testowane bazy danych. Obecnie oferujemy do przetestowania bazę wydawnictwa THIEME, do której dostęp będzie możliwy do 31 marca. Jest to MedOne - platforma multimedialna przygotowana pod kątem e-learningu i medycyny klinicznej, adresowana do studentów, rezydentów i doświadczonych specjalistów. Baza obejmuje osiem obszarów tematycznych: anatomię, neurochirurgię i chirurgię plastyczną, radiologię, edukację medyczną, audiologię i patologię mowy, otolaryngologię i okulistykę. Obecnie można przetestować sekcję MedOne Plastic Surgery.

Zachęcamy jak zawsze do przesyłania opinii o testowanych bazach, ponieważ opinie te wraz ze statystykami wykorzystania baz w dostępie testowym, są podstawą podjęcia decyzji o zakupie.
Przygotowała: Anastazja Śniechowska-Karpińska, Biblioteka Główna UML
Grafika: Aleksandra Kozak, Biblioteka Główna UML
Ilustracje pochodzą ze stron: CAS, EBM Guidelines i THIEME
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie