numer 020
Marzec 2023
4

Login NAUKA

Projekt edukacyjny realizowany przez przedstawicielki Wydziału Farmaceutycznego UMLub został przedstawiony w programie Login NAUKA.
Na półkach w laboratorium farmaceutycznym stoją ciemne butelki z różnymi preparatami
W dniu 14 lutego 2023 w TVP 3 Lublin, w programie Login NAUKA wyemitowano materiał dotyczący międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Education and research in the field of drug design and development within the V4 region” realizowanego przez naszą Uczelnię we współpracy z partnerami z Czech i Słowacji. W programie udział wzięły: prof. dr hab. Grażyna Biała jako kierownik projektu po stronie UML, dr hab. Ewa Kędzierska, prof. UM i dr Jolanta Orzelska-Górka, prof. UM, jako ekspertki naukowe w projekcie, które przybliżyły założenia projektu oparte o ideę stworzenia platformy eksperckiej między komplementarnymi ośrodkami. Ma ona umożliwić standaryzację metod badawczych, wymianę dobrych praktyk czy stworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Wspomniano także o tym, iż projekt ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy mieszkańców regionu wyszehradzkiego o tym, jak odkrywane są nowe leki, jak skuteczniej leczyć choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w tematach związanych ze zdrowiem i nauką.
Temu służyć będą wykłady otwarte dla społeczeństwa, w językach narodowych w każdym z krajów partnerskich. W programie głos zabrali także studenci V roku farmacji, uczestnicy projektu: Sarah Hmaidan oraz Jakub Kamiński, podkreślając rolę wyjazdów studyjnych do Brna i Bratysławy, w których uczestniczyli, dla własnego rozwoju i poszerzenia wiedzy.

Materiał można obejrzeć TUTAJ.
Przygotowała: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie