numer 020
Marzec 2023
12

Prof. dr hab. n. med. Halina Lach
opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego

grafika Studenckiego Koła Naukowego, w okrąg wpisana grafika mózg oraz napis Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Medyczny Lublin
Od ponad 30 lat Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie może poszczycić się wspaniałym i niezwykle życzliwym opiekunem, panią prof. dr hab. n. med. Haliną Lach. Pani Profesor jest zaangażowana w naukową działalność studencką, wspiera studentów w ich rozwoju badawczo-naukowym oraz działa w zakresie popularyzacji nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pod kierunkiem Pani Profesor STN stało się jednym z najprężniej działających i rozpoznawalnych Studenckich Towarzystw Naukowych w Polsce. Co roku Pani Profesor wspiera organizację najważniejszej dla medycznej społeczności studenckiej konferencji, jaką jest Lublin International Medical Congress. Konferencja jest naukowym wydarzeniem międzynarodowym, uczestniczy w niej ponad 250 osób z całego świata, biorą oni udział w ciekawych sesjach, warsztatach oraz wykładach. Przy ogromnej pomocy i wsparciu Pani Profesor STN w 2021 roku zainicjowało nowy projekt, pn. konkurs „Orły Nauki”, którego celem jest nagrodzenie i wyróżnienie najaktywniej działających naukowo studentów. Kolejnym projektem była organizacja Targów Kół Naukowych – pierwsze tego rodzaju wydarzenie na naszym Uniwersytecie, cieszyło się niezwykłym zainteresowaniem. Targi pozwoliły na przybliżenie działalności Studenckich Kół Naukowych wszystkim studentom, czego efektem był wzrost liczby członków kół naukowych, lecz również były wyjątkowym miejscem wymiany doświadczeń badawczych między kołami, co zaowocowało wspólnymi przedsięwzięciami naukowym.

Bez wsparcia Opiekuna STN i pomocy Władz Uczelni nie odbyłoby się pierwsze w historii Studenckich Towarzystw Naukowych w Polsce posiedzenie delegatów. To właśnie STN Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapoczątkował tradycję corocznych spotkań przedstawicieli towarzystw naukowych z całej Polski, która jest kontynuowana również w innych ośrodkach, integrując studenckie środowiska naukowe, dając możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów oraz wspólnych inicjatyw, mających na celu promocję nauki wśród studentów, a także poprawę jakości działalności naukowej na polskich uniwersytetach medycznych. Rozwój STN pod kierunkiem pani prof. Haliny Lach to realizacja nowych zadań, m.in. utworzenie konkursu „Mini-granty studenckie”, konkursu grantowego skierowanego do studentów. „Mini-granty studenckie” jest pierwszym w historii Uniwersytetu Medycznego projektem umożliwiającym studentom rozwój nie tylko badawczy, lecz również kształcenie kompetencji twardych i miękkich, aby skutecznie pełnić funkcję kierownika projektu. Pod opieką Pani Profesor powstała studencka Pracownia USG, która umożliwia naukę ultrasonografii i ćwiczenia praktyczne organizowane w formie warsztatów, szkoleń i wykładów prowadzanych przez studentów w formie peer-teachingu.

Dzięki Pani Profesor poszerzono zakres działalności badawczej, a studenci stali się członkami zespołów badawczych funkcjonujących na Uniwersytecie. Pani Profesor zawsze wspiera inicjatywy studenckie, przyczyniające się do rozwoju naukowego, wspiera udział w prestiżowych konferencjach polskich i zagranicznych, wartościowych szkoleniach i warsztatach oraz publikację wyników badań w prestiżowych czasopismach. Pani prof. dr hab. n. med. Halina Lach, mimo obowiązków dziekana i kierownika, zawsze znajduje czas na życzliwe rady dla nas, studentów, nie tylko w zakresie naszej działalności badawczej, ale także w codziennych problemach, z jakimi się borykamy. W związku z nieocenioną pomocą i opieką, którą wspiera studentów, podczas Gali Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Pani Profesor została odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy, Pani Profesor!
pani profesor Halina Lach odbiera medal prezydenta miasta lublin za zasługi w pracy ze studentami
Prof. dr hab. n. med. Halina Lach odbiera Medal Prezydenta Miasta Lublin
Tekst: Alicja Forma
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie