numer 020
Marzec 2023
4

Michał Siwek w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

mężczyzna w garniturze, Michał Siwek
Michał Siwek
W dniu 21 stycznia, podczas pierwszego posiedzenia Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej kadencji 2022-2023, które odbyło się w Krakowie, student V roku, kierunku lekarskiego, a także przewodniczący Samorządu Studentów naszego Uniwersytetu – Michał Siwek – został wybrany przedstawicielem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 
Od tej pory Michał Siwek będzie reprezentował w Radzie polskie środowisko studenckie. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, zajmuje się też delegowaniem osób do nauczania języka polskiego za granicą, jak również nadzorem nad certyfikacją znajomości języka polskiego. 
Do zadań Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej należą proponowanie kierunków rozwoju Agencji oraz opiniowanie planów i sprawozdań z działalności.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie