numer 022
Maj 2023
4

Medyczne Forum Edukacyjne

Medyczne Forum Edukacyjne (MeFEd) to inicjatywa Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dra hab. Kamila Torres, mająca na celu popularyzację nauki oraz zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

MeFEd stanowi odpowiedź na wymagania wynikające z wyzwań, jakie stawia się młodym ludziom. Współczesna szkoła powinna uczyć kreatywnego myślenia oraz umiejętności samokształcenia i doskonalenia, natomiast zadaniem autorskiego programu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Medyczne Forum Edukacyjne – jest rozbudzanie zainteresowania oraz rozwijanie teoretycznych i praktycznych kompetencji uczniów. Kluczem tej inicjatywy jest jej wartość edukacyjna. Dla szkół jest to również szansa na uatrakcyjnienie swoich programów nauczania oraz poznania oferty edukacyjnej Uniwersytetu. W ramach projektu prowadzone są wykłady i zajęcia na terenie Uczelni. Zajęcia z wykładowcami i studentami zarażają pasją do nauk medycznych, promują poszczególne kierunki kształcenia, pokazują bazę dydaktyczną i doskonałe warunki do nauki dla studentów. Zależy nam, aby pokazać – już na etapie wyboru studiów – jak naprawdę wygląda praca w ochronie zdrowia. Dla Uczelni jest to też szansa zaprezentowania się i pozyskania w przyszłości najlepszych kandydatów na studia. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Władzom Uczelni oraz Dyrekcji SPSK nr 4, którzy bardzo mocno wspierają tę inicjatywę, pozwalając na realizację zajęć w laboratoriach, salach Uniwersytetu oraz na terenie SPSK nr 4. Oczywiście ogromne podziękowania należą się również nauczycielom-wykładowcom, bez których te zajęcia nie odbyłyby się, a którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą nieodpłatnie.

W ramach projektu realizujemy konkursy popularyzujące zawody medyczne. Jednym z nich był zorganizowany po raz pierwszy w ubiegłym roku konkurs pn. Licealne SimChallenge. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Do zawodów przystąpiło 11 trzyosobowych drużyn – reprezentacji szkół. Do etapu praktycznego zakwalifikowano 3 drużyny z największą liczbą punktów. W ramach części praktycznej uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami ratowania życia w warunkach symulowanych. Konkurs był wzorowany na zawodach, w których biorą udział studenci uczelni medycznych. Reprezentacje, które weszły do etapu praktycznego zostały nagrodzone upominkami, a główną nagrodą dla zwycięskiej szkoły był „pakiet zajęć ekstra”. W zawodach zwyciężyło Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie. 

Dzięki przychylności Dyrekcji SPSK nr 4 uczniowie ze zwycięskiej klasy mieli możliwość uczestniczyć m.in. w operacjach na otwartym sercu i operacjach ortopedycznych (kręgosłup, kolano, biodro). W „tajniki sztuki” wprowadzali ich dr Kamil Baczewski z Kliniki Kardiochirurgii oraz lek. Adrian Możdżeń z Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii. W tym miejscu należy też wspomnieć o wsparciu udzielonym przez kierujących tymi oddziałami – prof. Januszu Stążce oraz drze hab. Tomaszu Blicharskim.

Realizacja projektu Medyczne Forum Edukacyjne jest jednym z przykładów podpisanej w czerwcu ubiegłego roku Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu. 

Joanna Tęsna, koordynator projektu Medyczne Forum Edukacyjne
sala operacyjna, lekarze i uczniowe pochyleni nad stołęm operacyjnym
Wizyta na bloku operacyjnym w ramach MeFEd
na sali operacyjnej lekarz pochylony nad pacjentem, uczennica wizytująca z liceum obserwuje lekarza
Wizyta na bloku operacyjnym w ramach MeFEd – operacja kardiochirurgiczna
Jak ocenia Pani współpracę w ramach Medycznego Forum Edukacyjnego?
Moja współpraca z UM trwa już kilkanaście lat, ale tak naprawdę od dwóch lat rozwija się bardzo prężnie. Odczułam bardzo duże otwarcie uczelni na potrzeby szkół, zaproponowano niezmiernie bogatą ofertę wspierającą edukację szkolną i promującą wiedzę biologiczną, chemiczną i prozdrowotną. Zdecydowanie łatwiej z tej oferty skorzystać – dużą rolę odgrywa tu p. Tęsna, która zawsze służy pomocą. Uczestnictwo w zajęciach w CSM umożliwia uczniom udział w realistycznych ćwiczeniach przy użyciu zaawansowanego sprzętu. Supersprawą jest organizacja konkursów i niesamowita nagroda główna w postaci udziału w operacjach. To coś zupełnie nowego i fascynującego dla uczniów. Takie szczęście mieli moi uczniowie, którzy wygrali Licealne SimChallenge. Mieli nieprawdopodobną szansę uczestniczyć bezpośrednio w operacjach kardiologicznych i ortopedycznych. Są zachwyceni, naprawdę szczęśliwi oraz wdzięczni za taką możliwość. W tym miejscu należą się wielkie podziękowania do pomysłodawców programu i realizatorów.

Z jakich zajęć najchętniej korzystacie/chcielibyście korzystać?
Największym zainteresowaniem uczniów cieszą się zawsze zajęcia w prosektorium, ale poszukiwanie bakterii na Wydziale Mikrobiologii Farmaceutycznej też bardzo się podobało. Myślę, że każdy rodzaj warsztatów, które pozwalają uczniom na aktywne zdobywanie wiedzy jest przyjmowany z dużym entuzjazmem. Niezwykle ważnym doświadczeniem dla moich uczniów był dzień spędzony na oddziale ortopedycznym SPSK4, gdzie mogli obserwować pracę na każdym szczeblu – od pielęgniarek, rehabilitantów po lekarzy. Poznali sprzęt wykorzystywany w szpitalu i zobaczyli, że lekarz to nie tylko osoba w białym fartuchu ze stetoskopem na szyi. Za ten niesamowity, pełen wrażeń dzień, za profesjonalizm w przygotowaniu i życzliwość w czasie realizacji tego projektu chcę bardzo serdecznie podziękować p. dr. hab. Tomaszowi Blicharskiemu. Uczniowie byli zachwyceni i cały czas wspominają ten dzień.

Jakie w Pani opinii znaczenie dla wyborów zawodowych uczniów ma ta inicjatywa?
Uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez UM jest bardzo ważnym doświadczeniem dla uczniów. Poznają uczelnię i pracowników. Mogą chociaż w jakimś stopniu skonfrontować swoje wyobrażenie o studiach medycznych, o których przecież większość marzy. Często obserwuję potem większą mobilizację do pracy, większy entuzjazm i wiarę, że ciężka praca zwiększy ich szanse na urzeczywistnienie tego marzenia. 

Ja i moi uczniowie jesteśmy wdzięczni za możliwość udziału w wielu wydarzeniach organizowanych przez UM, za to, że Państwa pomysły i sposób ich wdrażania zachwycają uczniów i pokazują piękny, ciekawy, aczkolwiek bardzo wymagający świat medycyny.

Pani Grażyna Konik, nauczycielka biologii w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie
uczennica w laboratorium sprawdza odczynniki
Wizyta w laboratorium
Poprosiliśmy o krótkie podsumowanie uczniów, którzy brali udział w "pakiecie zajęć ekstra", czyli mogli odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Oto, co mieli nam do powiedzenia.

Według mnie było super, mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda prawdziwa operacja. Mogliśmy także zadawać pytania. Panowała miła atmosfera – Dominika Cios

Jestem pod wrażeniem precyzji i skomplikowania całego zabiegu i podziwiam pracę całego zespołu medycznego. Ich profesjonalizm, zgranie i szybkość działania były niesamowite. Z pewnością był to wyjątkowy moment w moim życiu i cieszę się, że miałem możliwość zobaczyć, jak działa zespół chirurgów podczas tak skomplikowanego zabiegu – Michał Wierzbicki 

Jestem wdzięczna, że mogłam zobaczyć jak wygląda operacja na żywo. Zostaliśmy przeprowadzeni przez cały proces operacji i każdy krok był opisywany. Poznaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, które na pewno zostaną nam w pamięci – Gabriela Adamiak

Podczas operacji uzyskaliśmy wiele wskazówek, a przede wszystkim mogliśmy zobaczyć, jak wygląda nasz wymarzony zawód w praktyce. Było to niesamowite doświadczenie – Wiktoria Gwarda

Bardzo pozytywnie wspominam wzięcie udziału w operacji ortopedycznej. Umocniło mnie to w przekonaniu, że chcę zostać lekarzem w przyszłości i dodało motywacji do dalszej nauki. Jestem pełen podziwu profesjonalizmu oraz zaangażowania zespołu przeprowadzającego operację kręgosłupa. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu – Kamil Paździor

Wspomnienia z pierwszej operacji, której byłem świadkiem na pewno pozostaną w mojej pamięci na długo. Niesamowitym przywilejem i przyjemnością zarazem była możliwość obserwowania operacji, rozmowy z zespołem obecnym na sali operacyjnej. Dało to mi inne, niedostrzegalne dla osób z zewnątrz spojrzenie na pracę lekarzy, w moim przypadku – kardiochirurgów. Jestem niezmiernie wdzięczny osobom, które umożliwiły mi uczestniczenie w tym wydarzeniu – Jan Bronikowski

Zobaczenie na żywo operacji, cała związana z nią otoczka, m.in przygotowania do operacji, oraz możliwość kontaktu ze specjalistami w pracy pozostaną niezapomnianym przeżyciem. Dzięki temu każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ścieżka kariery związana z pracą w szpitalu jako członek kadry medycznej jest dobrym wyborem – Filip Tatarczak

Byłem pod wrażeniem pracy chirurgów i innych specjalistów, było to dla mnie niezwykłe przeżycie. Obraz bijącego, ludzkiego serca na pewno zostanie przeze mnie zapamiętany. Wspaniałe doświadczenie – Maciej Wybacz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie