numer 022
Maj 2023
3

Farmacja 2.0

Zastosowanie "nowych" technologii w procesie kształcenia na kierunku Kosmetologia
Macbook, obok niego leżą przybory takie jak notatnik i długopis, z boku stoi wazonik z kwiatami
zdj. ilustracyjne unsplash.com
W dobie nowych przeobrażeń wynikających z wdrożenia nauczania zdalnego proces kształcenia obejmuje coraz to nowsze technologie. Epidemia SARS-CoV-2 umożliwiła lepsze poznanie i zgłębienie wiedzy na temat wielu platform edukacyjnych m.in. Zoom Meetings, Microsoft Teams czy Moodle. Z platform możemy korzystać zarówno poprzez przeglądarkę komputerową, jak i pobierać aplikacje na urządzenia mobilne: telefon czy tablet. Wśród studentów kierunku Kosmetologia „nowe technologie” cieszą się pozytywnym odbiorem. Obecne pokolenie poszukuje nowinek technologicznych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce. Aplikacje wykorzystywane w dydaktyce dają wiele alternatyw, nie tylko służą do zamieszczania materiałów i organizacji wirtualnych spotkań, ale także do kontaktów z wykładowcą i sprawdzenia wiedzy poprzez interaktywne testy, quizy czy zadania. Postęp technologiczny stwarza wiele szans i możliwości udoskonalania procesu kształcenia. Jak każdy postęp obarczony jest także szeregiem zagrożeń. Technologizacja kształcenia stanowi wsparcie w pracy nauczyciela akademickiego oraz uatrakcyjnia realizację zajęć. Może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania studiami wśród niezdecydowanych licealistów. Prowadząc seminaria w ramach przedmiotu „Marketing w kosmetologii” zauważyłam, że wiedza przekazywana za pomocą nowych technologii uzyskuje większy współczynnik oddziaływania. Wykorzystując na zajęciach platformę Moodle do zamieszczania dodatkowych informacji np. linków do wydarzeń oraz wheelofnames.com – koło do wyboru osób spośród grupy, można uzyskać większe zaangażowanie w pracę własną studentów.
Większą aktywizację studentów oraz poprawę elastyczności w dostarczaniu treści zapewniają również inne platformy czy narzędzia edukacyjne. Przykładem innej platformy jest środowisko Loom, które umożliwia nagrywanie ekranu i udostępnianie krótkiego wideo przez Internet. Video prezentuje różne czynności wykonywane na naszym komputerze: praca na udostępnionych dokumentach tekstowych czy prezentacjach. Loom działa w przeglądarce internetowej, wystarczy się zalogować, rozpocząć nagrywanie ekran,u a po zakończeniu nagrania video zapisuje się w chmurze. Możemy je następnie udostępnić za pomocą linku. Ta technologia może znacznie usprawnić kontakt wykładowcy ze studentem, przykładowo w odniesieniu do przesłanej do oceny pracy magisterskiej czy eseju. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na korektę treści, możemy lepiej wyjaśnić i omówić wszystkie zagadnienia, wizualnie wskazać konkretne miejsca pracy, które należy dopracować. Student może w dowolnym momencie za pomocą linku zapoznać się z naszymi komentarzami i odesłać własne nagranie. Na kierunku Kosmetologia, w ramach przedmiotu podologia, Loom może stanowić cenne wsparcie dydaktyczne poprzez krótkie (wizualne) omówienie konkretnych przypadków podologicznych, przed podjęciem współpracy z pacjentami symulowanymi.

Z kolei aplikacja Padlet może stanowić interaktywną pomoc w realizacji takich przedmiotów jak Kosmetologia Pielęgnacyjna czy Kosmetologia Upiększająca. Platforma daje możliwość tworzenia wirtualnych tablic i zamieszczania filmów, zdjęć czy zadań, które następnie można udostępniać wybranym użytkownikom. Każdy z uczestników może dodać własne odpowiedzi oraz pomysły. Platformę można zastosować jako formę pracy grupowej, sposób na tworzenie notatek i przesyłanie materiałów. Aplikacja umożliwia tworzenie korelacji, zbieranie pomysłów oraz dzielnie się nimi w wybranej grupie.

Cenne narzędzia dydaktyczne to także aplikacje Mentimeter oraz AnswerGarden, które można wykorzystać jako formę aktywizacji studentów podczas wykładów online. Platforma Mentimeter umożliwia wyświetlanie pytań (np. pytania z obrazkami, pytania zamknięte, otwarte) czy zadań. Odpowiedzi studentów można udostępnić na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Studenci mogą udzielać odpowiedzi za pomocą tabletów, smartfonów czy komputerów. Mentimeter pozwala na uzyskanie opinii na dany temat poprzez tworzenie wirtualnych skal czy rang. AnswerGarden jest idealnym narzędziem do zadawania pytań i odpowiedzi typu „burza mózgów”. Może stanowić rodzaj pracy domowej, a dostęp do platformy i zadania można uzyskać poprzez zeskanowanie wyświetlonego kodu QR.

Podsumowując należy pamiętać, że rozwój nowych technologii nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu pomiędzy wykładowcą i studentami. Sednem nauczania jest człowiek – jego uczucia, emocje, sposób przekazywania wiedzy. Brak relacji prowadzi do odosobnienia oraz spadku motywacji do dalszego rozwoju. Grupy rówieśnicze wzajemnie się motywują, inspirują do coraz większego doskonalenia i samorozwoju. Dostęp do licznych aplikacji jest wsparciem w relacjach studenckich, ale nigdy nie zastąpi osobistych spotkań.

Rozwój i ewolucja kształcenia to także otwarcie na nowe technologie, które stanowią wyznacznik postępu i dostosowania do obecnego rynku usług, w tym usług edukacyjnych. Nauczyciel akademicki może zaznajamiać studentów z obsługą, a przede wszystkim możliwościami aplikacji edukacyjnych, ukierunkować na nowe technologie, co nadaje nowy „aktualny” wymiar współczesnej edukacji.
Przygotowała: dr n. o zdr. Ewelina Firlej
Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie