numer 022
Maj 2023
3

PRELUDIUM BIS 4

Wielu absolwentów studiów po uzyskaniu upragnionego dyplomu rozpoczyna poszukiwanie pracy. Niektórzy jednak chcą kontynuować naukę, aby po kilku latach intensywnych działań zdobyć tytuł doktora. Takich właśnie ambitnych młodych naukowców określa się mianem doktorantów. Od 2019 roku mogą oni kształcić się w ramach szkół doktorskich.
Logo Preludium Bis 4
Preludium Bis 4
To właśnie z myślą o uczestnikach szkół doktorskich Narodowe Centrum Nauki ogłasza co roku konkurs pn. PRELUDIUM BIS. Dzięki niemu uczestnicy szkół doktorskich otrzymują unikalną możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach projektu badawczego zgłoszonego przez doświadczonych i wybitnych naukowców. Zespół badawczy w ramach takiego projektu składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta. Konkurs ten umożliwia sfinansowanie stypendium doktoranckiego, wynagrodzenia kierownika projektu, zakupu materiałów i drobnego sprzętu czy kosztów wyjazdów zagranicznych.
Grafika przedstawiająca wyniki konkursu Preludium Bis 4. Złożono 248 wniosków, 58 wniosków zostało zakwalifikowanych do finansowania. Współczynnik sukcesu wyniósł 23%, a kwota finansowania 34,7 mln zł.
Wyniki Preludium Bis 4
W ramach czwartej już edycji konkursu PRELUDIUM BIS w gronie laureatów znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to niewątpliwy sukces, gdyż żadna inna uczelnia z Lublina nie otrzymała takiego grantu w tej edycji.

Pierwszym laureatem została prof. dr hab. n. med. Kinga Borowicz-Reutt, kierownik Samodzielnej Pracowni Neuropatofizjologii Doświadczalnej. Uzyskała dofinansowanie projektu pt.: „Wpływ przewlekłej terapii lamotryginą na zmiany ekspresji genów związanych z procesami drgawkowymi w wybranych strukturach mózgowych i mięśniu sercowym u myszy” w kwocie 657 834,00 zł. Projekt ten dotyczy badań nad padaczką, wokół której narosło dużo mitów. Choroba ta uważana była za objaw opętania, a chorzy na nią traktowani są z dużą rezerwą. W projekcie zaplanowano zbadanie „wpływu przewlekłego podawania lamotryginy na zmianę ekspresji wybranych 5 genów”. Badania te przyczynią się do „rozszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania padaczki lekoopornej oraz być może przyczyn występowania ciężkich arytmii serca u pacjentów z padaczką”.

Drugim laureatem jest prof. dr hab. Tomasz Plech, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownik Katedry Farmakologii i Biologii. Uzyskał dofinansowanie projektu pt.: „Neuroprotekcyjne właściwości kompleksów inkluzyjnych β-cyklodekstryn z pochodnymi 1,2,4- triazolu” w kwocie 623 260,00 zł. Projekt dotyczy chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera czy Parkinson, których częstość występowania stale wzrasta w związku z wydłużaniem się życia ludzi i dużą liczbą czynników ryzyka. Dlatego w projekcie zaplanowano zbadanie „nowego farmakologicznego podejścia wykorzystującego β-cyklodekstryny do wzmocnienia neuroprotekcyjnego działania pochodnych 1,2,4-triazolu.” W ramach badania sprawdzone zostanie, czy opracowana strategia terapeutyczna może „skutecznie chronić neurony przed zmianami zwyrodnieniowymi, śmiercią lub zaburzeniami funkcjonalnymi”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do przygotowania wniosków na kolejny konkurs PRELUDIUM BIS 5, który zostanie ogłoszony już w czerwcu 2023 roku. Nabór wniosków potrwa do 15 września 2023 r. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Wsparcia Grantowego UML - mail: granty@umlub.pl, tel. 81 448 52 96
Przygotowała: Paulina Orzelska
CWNiR, wykorzystano fragmenty wniosków laureatów konkursu
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie