numer 022
Maj 2023
5

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Trzy studenckie koła naukowe z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą pochwalić się ogromnym sukcesem.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii Człowieka pod opieką dr n. med. Iwony Homa-Mlak, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej pod opieką dr hab.n.med. Agnieszki Bojarskiej-Junak oraz Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji pod opieką prof. dr hab. n. med. Hanny Karakuły-Juchnowicz otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu ,,Studenckie koła naukowe tworzą innowacje’’ na realizację projektów badawczych. Łączna wartość przyznanych środków to: 188 486,00 zł.
Zdjęcie opiekunów i przedstawicieli Studentów z SKN przy Zakładzie Fizjologii Człowieka. Kolejno od lewej: Opiekun Sekcji Koła dr Monika Prendecka-Wróbel, Karol Bogosiński, Maciej Dubaj, Aleksandra Wieleba, Aleksandra Dembowska i Opiekun SKN dr Iwona Homa-Mlak.
Zdjęcie opiekunów i przedstawicieli Studentów z SKN przy Zakładzie Fizjologii Człowieka. Kolejno od lewej: Opiekun Sekcji Koła dr Monika Prendecka-Wróbel, Karol Bogosiński, Maciej Dubaj, Aleksandra Wieleba, Aleksandra Dembowska i Opiekun SKN dr Iwona Homa-Mlak.
Celem projektu Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Fizjologii Człowieka jest zbadanie wpływ preparatu biologicznego pozyskanego z grzybów medycznych C. unicolor na komórki raka jajnika (linie komórkowe: NIH:OVCAR-3 i Caov-3).

Grzyby stanowią rezerwuar szeregu substancji o charakterze prozdrowotnym, dlatego są uznawane za żywność funkcjonalną. Charakteryzują się wysoką zawartością łatwo przyswajalnego białka, kwasów tłuszczowych o korzystnym stosunku kwasów wielonienasyconych do nasyconych, witamin głównie z grupy B oraz witamin A, E i C, a także polisacharydów, w tym błonnika pokarmowego. Substancje bioaktywne wytwarzane przez grzyby można podzielić na dwie główne grupy: związki niskocząsteczkowe, m.in. terpenoidy lub związki fenolowe oraz związki o dużej masie cząsteczkowej, np. polisacharydy i enzymy. Obie grulinie komórkowe grzybów wykazują działanie biologiczne, takie jak działanie przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, immunostymulujące, przeciwmiażdżycowe, neuroprotekcyjne, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe lub hipoglikemiczne. Ponieważ w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, zwłaszcza nowotworowe, zasadne wydaje się poszukiwanie nowych substancji czynnych, które mogą jednocześnie wydłużać PFS i OS nie obniżając jakości życia chorych.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej
Kolejny ciekawy projekt, który otrzymał dofinansowanie to badanie zaplanowane przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej pod opieką dr hab. n. med. Agnieszki Bojarskiej-Junak.

Celem projektu jest analiza limfocytów Tγδ u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II (T2DM) ze szczególnymuwzględnieniem zdolności do namnażania, aktywacji oraz profilu metabolicznego powyżej wspomnianych komórek. Badania teprzyczynią się do oceny ich potencjału w terapeutycznym wykorzystaniu u pacjentów z leczoną cukrzycą typu II pogresją dostopy cukrzycowej. Ze względu na niedobór odporności występujący u pacjentów z T2DM, u osób tych występuje większe ryzykonowotworzenia. Celem jest również ocena czy komórki Tγδ mogą znaleźć zastosowanie w immunoterapii. Uzyskane wynikiwstępne w przyszłości mogą stanowić podłoże do opracowywania oraz wprowadzania fazy badań klinicznych.
Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
Z kolei Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji pod opieką prof. dr hab. n. med. Hanny Karakuły-Juchnowicz będzie realizować projekt pt. „FOOD FOR MOOD: Znaczenie kwasów tłuszczowych dla dobrostanu emocjonalnego studentów kierunków medycznych”.

Celem projektu jest określenie zawartości PUFA, w szczególności omega-3 i omega-6, w diecie studentów, ocena stanu odżywienia w zakresie PUFA w oparciu o ich stężenie w surowicy krwi, ocena metabolizmu PUFA na podstawie badań genetycznych wybranych genów, wyniku NSFT oraz wybranych metabolitów w surowicy krwi, określenie związku pomiędzy wyżej wymienionymi zmiennymi a dobrostanem psychicznym studentów.

Wyniki aktualnych badań naukowych wskazują, że zdrowie psychiczne zależy w dużej mierze od wyborów żywieniowych. Styl życia i zbilansowana dieta mają bezpośrednie przełożenie na funkcje poznawcze oraz samopoczucie, co pośrednio przekłada się na podejmowane decyzje, wydajność nauki i pracy, czy budowanie relacji z innymi ludźmi.


Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy powodzenia przy realizacji projektów!
Przygotowała: Katarzyna Jedynak-Pukas
CWNiR, wykorzystano fragmenty wniosków laureatów konkursu
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie