numer 022
Maj 2023
2

Informator dla pracowników naukowych UMLub

Dział Wsparcia Grantowego CWNiR zachęca do zapoznania się z Informatorem dla pracowników naukowych UML, planujących aplikowanie o granty NCN, który ułatwi Państwu przejście całej procedury związanej z przystąpieniem do konkursu, dzięki czemu aplikowanie o granty NCN stanie się łatwe, szybkie i skuteczne. 

W dokumencie znajdziecie Państwo m.in. informacje o poruszaniu się w systemie ZSUN-OSF, wskazówki dotyczące wypełnienia aplikacji i procedur obowiązujących na UML, jak również najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach.

Informator dostępny jest w Intranecie UMLub.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie