numer 022
Maj 2023
9

SKN przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Władze Koła i Opiekunowie:
Opiekunowie Koła: dr n. med. Agnieszka Gerkowicz, prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Przewodniczący Koła: Arkadiusz Grunwald, student V roku kierunku lekarskiego
Wiceprzewodnicząca Koła: Aleksandra Nowińska, studentka IV roku kierunku lekarskiego.
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub
SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej działa nieprzerwanie od 22 lat, bowiem zostało założone w roku 2001. Obecnie w Kole jest 82 członków, co czyni nas jednym z największych Kół na naszej uczelni. Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów z zakresu chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową, jak również umożliwienie rozwoju naukowego w tych dziedzinach.
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub
Działalność naszego Koła opiera się na trzech filarach. Z pomocą Opiekunów Koła prowadzimy badania naukowe w dziedzinie dermatologii, zaś wyniki badań publikowane są w uznanych czasopismach medycznych. Członkowie naszego Koła biorą aktywny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach dermatologicznych, w zjazdach towarzystw naukowych oraz w innych konferencjach specjalistycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Celem pogłębiania kompetencji i umiejętności praktycznych regularnie organizowane są warsztaty (np. z zakresu dermatoskopii czy trichoskopii) prowadzone przez Opiekunów Koła, zaś członkowie Koła biorą udział w licznych akcjach profilaktycznych i charytatywnych (np. Biała Niedziela we współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie czy Mikołajkowy Mecz Charytatywny we współpracy z Młodymi Medykami).

Studenci z naszego Koła co roku mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Czasopisma w których publikujemy swoje prace to między innymi Cancers, Cells, International Journal of Molecular Sciences, Dermatology Review i Acta Haematologica Polonica. Każdego roku bierzemy udział w cenionych konferencjach dermatologicznych i międzynarodowych. W 2022 roku studenci reprezentowali nasze koło na Zjeździe Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Łodzi, prezentując pracę na temat możliwego udziału Demodex spp. w patogenezie łysienia. Poprzedni rok był obfity w liczne sukcesy, bowiem studenci z naszego Koła uzyskali I miejsce na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na VI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej "NoMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures", jak również II miejsce na 9th Lublin International Medical Congress oraz na "21st Century Medicine" International Medical Congress for Students and Young Doctors oraz III miejsce i Nagrodę Opiekunów SKN Dermatologicznego WUM na wcześniej już wspomnianej VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych". Poprzednie lata również były bogate w sukcesy naukowe studentów z naszego Koła na konferencjach już wspomnianych, jak również na Antwerp Medical Students’ Conference, „Shameless Gdańsk”, Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wielowymiarowe medyczne uwarunkowania piękna twarzy”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wejrzenie w nowotworzenie” i na Konferencji Naukowej „Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich”.
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub podczas wykonywania badania
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub podczas wykonywania badania
Do działalności w naszym Kole zapraszamy studentów wszystkich lat i kierunków studiów zainteresowanych dermatologią i wenerologią, chcących się rozwijać w tych dziedzinach. Aby dołączyć do Koła należy skontaktować się z Przewodniczącym lub Opiekunem bezpośrednio lub poprzez adres mailowy skn.dermatologia@umlub.pl. Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w auli Centrum Symulacji Medycznej lub w bibliotece Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej przy ul. Staszica 11. Informacja o terminie spotkania zamieszczana jest wcześniej na grupie Koła. Spotkania najczęściej połączone są z warsztatami praktycznymi z zakresu dermatologii.

W najbliższej przyszłości planujemy kontynuację już rozpoczętych projektów badawczych i artykułów, jak również realizację nowych projektów do których zapraszamy wszystkich chętnych studentów. Obecnie realizowane tematy badawcze obejmują patogenezę łysienia, występowanie znamion barwnikowych u pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi mózgu i u kobiet ciężarnych, zastosowanie toksyny botulinowej w dermatologii, pierwotne chłoniaki skóry i hormonalne metody leczenia trądziku. Na przełomie maja i czerwca członkowie naszego Koła będą współorganizować Sesję Studencką podczas 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Lublinie, tym samym uczestnicząc w wielu cennych prelekcjach i warsztatach. Planujemy rozszerzyć ofertę warsztatów w naszym Kole, jak również odpowiadając na rosnące zainteresowanie tym aspektem dermatologii – będziemy realizować tematy z zakresu dermatologii estetycznej.

Zapraszamy do współpracy!
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub
Członkowie SKN Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UMLub podczas wykonywania badania
Wypowiedź studentki, członkini Koła: 
Działalność w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej pozwoliła mi poznać świat nauki dzięki możliwości wystąpień na licznych konferencjach oraz napisaniu prac przeglądowych. Dermatologia jest mi dziedziną niezwykle bliską ze względu za zainteresowanie aspektami medycyny estetycznej, takimi jak zastosowanie toksyny botulinowej, leczenie chorób przewlekłych takich jak toczeń czy chociażby czerniak i rak podstawnokomórkowy. W zeszłym roku udało mi się zająć III miejsce na konferencji „Shameless Gdańsk” dzięki zaprezentowaniu pracy o zastosowaniu toksyny botulinowej w chorobie Raynauda oraz II miejsce na konferencji LIMC dzięki pracy o możliwym wpływie Demodex na powstawanie łysienia bliznowaciejącego. Moje dalsze plany związane z działalnością w Kole obejmują głównie diagnostykę i leczenie dermatoz u kobiet ciężarnych. Obecnie zajmuję się również pisaniem pracy na temat zastosowania doustnej antykoncepcji w leczeniu trądziku pospolitego. 
Małgorzata Satora, studentka IV roku kierunku lekarskiego
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie