numer 022
Maj 2023
5

Studentka UMLub na liście Forbes 25 under 25

Z przyjemnością informujemy, że Alicja Forma – studentka VI roku kierunku lekarskiego oraz doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znalazła się na prestiżowej liście Forbes 25 under 25.
Alicja Forma
Alicja Forma
Konkurs, będący wspólną inicjatywą magazynu „Forbes” i warszawskiego biura firmy McKinsey & Company ma na celu wyłonienie i wyróżnienie grupy najzdolniejszych Polek i Polaków, którzy wciąż nie przekroczyli 25. roku życia i w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa.

W tegorocznej edycji Alicja Forma została wyróżniona za swoją wybitną działalność naukową, zostając finalistką w kategorii „Nauka”.

Alicja Forma jest autorką 50 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku Impact Factor równym 204, 5640 pkt. MEiN oraz h-index 12. Bierze udział w licznych projektach badawczych, które są finansowane z grantów wewnątrzuczelnianych (Mini-granty studenckie) oraz zewnątrzuczelnianych (Najlepsi z Najlepszych! 4.0, Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje). Niedawno Alicja Forma otrzymała dofinansowanie na kwotę ponad 230 tys. w konkursie grantowym Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły Nauki”. Od kilku lat studentka współpracuje z Zakładem Medycyny Sądowej, Anatomii Człowieka, Chemii Analitycznej oraz I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studentka prezentuje wyniki swoich badań na konferencjach polskich i zagranicznych, m.in. w Paryżu, Stambule czy Antwerpii. Działalność Alicji Formy znajduje odzwierciedlenie w licznych konkursach i programach stypendialnych - w 2022 r. otrzymała Studenckiego Nobla w kategorii „Medycyna i Farmacja” za całokształt pracy naukowej, w 2021 r. - Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji z zakresu psychiatrii, zaś w 2021 r. otrzymała tytuł Orła Nauki. Jest również kilkukrotną stypendystką stypendium Rektora, Marszałka, Prezydenta oraz Ministra Zdrowia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie