numer 022
Maj 2023
3

SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

Nasze koło chirurgiczne zrzesza studentów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie chirurgii, szczególnie tych, którzy w przyszłości będą chcieli aplikować na tą deficytową w obecnych czasach specjalizację. Mimo rokrocznie zwiększającej się liczby miejsc na chirurgiczne kursy specjalizacyjne, lekarzy chirurgów cały czas brakuje w polskich szpitalach. Działalnością naszego koła pragniemy zarażać obecnych studentów pasją do tej dziedziny medycyny już od 1 października 2000 roku. Zainteresowanie działalnością w kole jest ogromne, aktualnie nasze grono liczy 124 osoby. Opiekę̨ naukową nad funkcjonowaniem i działalnością̨ Koła Naukowego sprawuję dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs, a przewodniczącym koła jest Jan Tomczyk.
SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK1
SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK1
Studentka ćwiczy laparoskopię na przeznaczonym do tego symulatorze
Warsztaty z laparoskopii
Celem naszej działalności jest znalezienie jak najlepszego kompromisu pomiędzy działalnością naukową (publikacje naukowe) i zdobywaniem przez studentów wiedzy praktycznej. Oprócz tego poprzez swoją działalność umożliwiamy doskonalenie umiejętności członków w kierowaniu i zarzadzaniu poprzez pracę w zespole, dbałość́ o właściwy wizerunek koła i organizację konferencji naukowej.

Podczas cyklicznych spotkań w siedzibie koła, która znajduje się przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie przedstawiamy prezentację, której tematyka odnosi się do wybranego na dane spotkanie zagadnienia. Chętnie odpowiadamy na pojawiające się podczas niej pytania i gdy wszystkie wątpliwości są już rozwiane przeprowadzamy multimedialny quiz, w którym każdy z obecnych na prezentacji członków może sprawdzić swoją wiedzę. Na każdym zebraniu rozmawiamy również z każdym z zespołów piszących publikacje naukowe i pomagamy sobie wzajemnie w ich realizacji.

Do najważniejszych form realizacji celów i założeń naszego Koła Naukowego, możemy zaliczyć:
- cykliczną organizację warsztatów szycia chirurgicznego przeprowadzoną przy pomocy profesjonalnych trenażerów i narzędzi do szycia dla członków Koła oraz zewnętrznie, we współpracy z organizacjami studenckimi,
- cykliczną organizację warsztatów laparoskopowych umożliwiających zapoznanie uczestników z tą techniką przeprowadzania zabiegów,
- organizację warsztatów z symulacji robotyki z ćwiczeniami dla systemu da Vinci z możliwością przeprowadzania symulowanych operacji,
- uczęszczanie na dyżury w Klinice,
- spotkania z Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich - m.in. spotkanie na temat zaopatrzenia chirurgicznego przepuklin jamy brzusznej, na którym gościem specjalnym był Prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura,
- uczestnictwo w cyklicznej edycji webinarów “Skalpel” organizowane przez Towarzystwo Chirurgów Polskich,
- współprace zagraniczne - uczestnictwo w badaniu “Cascade (CArdiovaSCulAr outcomes after abDomial surgEry)”,
- organizowanie wykładów otwartych - wykłady w ramach Tygodnia Chirurgicznego 2022 we współpracy z IFMSA,
- organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
- spotkania dyskusyjne,
- organizacja paneli naukowych,
- organizacja unikalnej konferencji o tematyce zabiegowej - Lublin International Students’ Surgical Congress 2023,
- udział w 3. Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej i wiele innych.

Nie zamierzamy zwalniać tempa i w przyszłości planujemy organizować coraz więcej warsztatów, paneli naukowych i spotkań z ciekawymi osobistościami ze świata medycyny.

Nowe osoby zainteresowane wstąpieniem do koła mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem portalu Facebook, gdzie mamy swoją grupę, pisząc na Instagramie (@skn_chirurgii_umlub) lub pisząc bezpośrednią wiadomość do przewodniczącego. Nie mamy specjalnych wymagań w stosunku do rekrutowanych kandydatów. Mile widziana jest pracowitość, sumienność, zaangażowanie i chęć do poszerzania wiedzy z zakresu chirurgii.
Autor: Jan Tomczyk
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie