numer 022
Maj 2023
3

Konferencja AMEE

AMEE (The Association for Medical Education in Europe) to najważniejsza na świecie konferencja dot. edukacji medycznej. Profesjonaliści, dydaktycy i studenci z całego świata spotykają się, aby usłyszeć i zobaczyć nowe osiągnięcia, przedyskutować pomysły, nawiązać współpracę.
W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia w Glasgow. Praca lek. Anny Przysuchy - doktorantki 1 roku Szkoły Doktorskiej z Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej pt. „The importance of implementation of women’s simulators in education of CPR among undergraduate students.” została zaakceptowana do zaprezentowania na konferencji. Praca powstała pod opieką prof. dr hab. n. med. Kamila Torres oraz dr n. społ. Emilii Samardakiewicz-Kirol z Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Jej badanie dotyczy oceny wpływu wybranych wskaźników demograficznych osób poszkodowanych na poziom przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach symulacji medycznej wśród studentów 1 roku kierunku lekarskiego. Dla Anny Przysuchy będzie to już drugie uczestnictwo w konferencji AMEE, po raz pierwszy w sposób czynny. Rok temu jako studentka 6 roku kierunku lekarskiego była uczestnikiem konferencji AMEE w Lyonie.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie