numer 022
Maj 2023
2

Marzec miesiącem promocji edukacji – podsumowanie targów edukacyjnych

Działania prowadzone w Centrum Edukacji Medycznej mają na celu promocję edukacji. W ramach tych działań właśnie w marcu wraz z Biurem Rekrutacji wzięliśmy udział w targach edukacyjnych.

Głównym celem targów edukacyjnych jest wsparcie młodzieży, uczniów ostatnich klas szkół średnich ogólnokształcących i branżowych, w planowaniu kształcenia i przyszłej kariery zawodowej. W programie wydarzenia zawsze są przewidziane prezentacje ofert edukacyjnych szkół wyższych, a także ofert zawodowych lokalnego rynku pracy z branży oraz organizacji rynku pracy.
dwoje studentów uniwersytetu i wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak obok kościotrupa, który jest atrakcją stoiska podczas targów edukacyjnych
Studenci UMLub z panią wiceprezydent Lublina Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak
W marcu zaprezentowaliśmy się na pięciu spotkaniach:
28 lutego – 2 marca Targi Edukacyjne Edu Salon w Rzeszowie
9-10 marca Targi Edukacyjne w Lublinie
14 marca Radom ZUL XVIII Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2023
21 marca "Studiuj w Europejskiej Stolicy Młodzieży – Lublin 2023"
31 marca we Włodawie

Największe targi, które dodatkowo współorganizowaliśmy, odbyły się 21 marca na Placu Litewskim w Lublinie w ramach inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich „Studiuj w Europejskiej Stolicy Młodzieży - Lublin 2023”. Tego dnia zaprezentowały się oprócz naszej Uczelni także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Lubelska Akademia WSEI oraz Akademia Nauk Społecznych i Medycznych – Akademia Nauk Stosowanych. Tego dnia każdy zainteresowany mógł poznać ofertę edukacyjną przygotowaną przez wystawców, zasady rekrutacji, porozmawiać z przedstawicielami kierunków zarówno ze studentami, jak i nauczycielami akademickimi, ale także poznać aspekty życia studenckiego. NA tym spotkaniu prezentowały się nie tylko uczelnie, ale także Lublin jako miasto dobrej przyszłości zawodowej i przestrzeni do życia.

Na rozpoczęcie Prezydent Krzysztof Żuk przywitał zebranych słowami „Czy wyobrażacie sobie Lublin bez czterech uniwersytetów i trzech akademii? Nie! To jest koło zamachowe rozwoju Lublina i dla wszystkich młodych ludzi przesłanie, aby wykorzystać potencjał naszych uczelni i zostać w Lublinie”.

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres powiedział „Głęboko wierzę, że Lublin jest pięknym, ciekawym, zintegrowanym środowiskiem, a Uniwersytet Medyczny dobrym miejscem do studiowania”.

Do zobaczenia na kolejnych targach edukacyjnych!
Stoisko na targach edukacyjnych, przedstawiciele uniwersytetu medycznego w Lublinie rozmawiają z zainteresowanymi licealistami
Lublin 9-10 marca 2023 r.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie