numer 023
Czerwiec 2023
15

Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odwiedziły Uniwersytet w Kairze

W ramach programu wspierającego wymianę akademicką Erasmus+ grupa pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie: dr hab. Anna Błażewicz, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Biomedycznego oraz kierownik Katedry Nauk Biomedycznych, dr hab. Barbara Budzyńska - kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry Nauk Biomedycznych, dr hab. Aleksandra Szopa, prof. uczelni, kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. uczelni z Zakładu Chemii Medycznej i Koordynator programu Erasmus na Wydziale Nauk Medycznych oraz mgr Aniela Wesołowska z Biura Szkoły Doktorskiej odwiedziły w dniach 14-18 maja 2023 r. Uniwersytet w Kairze. Gospodarzem wizyty był Wydział Farmacji Uniwersytetu Kairskiego, powstały w 1827 roku, będący pierwszym instytutem edukacyjnym w dziedzinie farmacji w Egipcie.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
Jednym z głównych celów tej wizyty było nawiązanie współpracy w obszarze edukacji i nauki pomiędzy Uniwersytetem Kairskim a Wydziałem Biomedycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, poznanie możliwości do współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami wydziału biomedycznego z goszczącą instytucją, a także umocnienie już istniejącej współpracy naukowej jednostek wydziałów: biomedycznego, farmaceutycznego oraz nauk medycznych z Uniwersytetem w Kairze. Ponadto wizyta pozwoliła na zaprezentowanie możliwości kształcenia jakie stwarza Szkoła Doktorska naszej Uczelni dla studentów różnych kierunków pochodzących z innych państw, w tym dla studentów z Egiptu.

Podczas pobytu w Kairze polska grupa uczestniczyła w 11th International Scientific Conference of Faculty of Pharmacy, Cairo University zatytułowanej „Authenticity for Excellence in Pharmacy Egypt Healthcare Vision 2030” w połączeniu z 16th Employment Fair „SUSTX CAREER EXPO”, której tematem były m. in. poprawa jakości opieki farmaceutycznej w systemie opieki zdrowotnej, a także promocja i prezentacja możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami naukowymi, naukowcami i studentami. Konferencję otworzył Minister Zdrowia Egiptu prof. dr Khaled Abdel Ghaffar. Na zaproszenie prof. dr Nesrine Salah El-Din El-Sayed, dyr. biura ds. współpracy międzynarodowej z instytucji goszczącej, dziekan wydziału biomedycznego Anna Błażewicz wygłosiła wykład pt. „There is no innovation and progress in biomedicine without strong interdisciplinary cooperation”. Następnie wraz z panią Anielą Wesołowską z biura Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie panie wzięły udział w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Egiptu, uczelni zagranicznych, m.in. Freie Universität Berlin oraz University of Porto i jednostek odpowiedzialnych za wymianę akademicką oraz edukację studentów w kilku krajach. Panie przedstawiły możliwości współdziałania w obszarach edukacyjnym i naukowym z naszą uczelnią. Uczestnicy dyskutowali nad możliwościami związanymi z „double”/„joint degree programmes”, wspieraniem umów o mobilności między Uniwersytetem Kairskim a innymi instytucjami. W konferencji wzięło udział ponad trzystu uczestników, kilkunastu wykładowców oraz licznych prezenterów posterów w obszarach nauk farmaceutycznych i farmacji.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
Przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas wizyty w Uniwersytecie w Kairze.
W kolejnym dniu pani dziekan Anna Błażewicz poprowadziła wykład dla pracowników naukowych Wydziału Farmacji Uniwersytetu Kairskiego pt. „Research on endocrine disruptors for searching the link between environmental contaminants and metabolic disturbances”. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania również wykładu prof. Jorge Gonçalves z Uniwersytetu w Porto pt. „Cancer as a response to cell stress”. Zostali również słuchaczami wykładu gospodarzy wizyty na tematy farmakologii oraz stwardnienia rozsianego. Po dyskusji naukowej nastąpiła wizyta w laboratoriach kilku jednostek wydziału, podczas której uczestniczki mogły poznać aktualne prace badawcze egipskich naukowców.

Wizyta zacieśniła współpracę pomiędzy instytucjami, pokazała jak istotna jest bezpośrednia wymiana myśli akademickiej oraz zwiększanie motywacji studentów i doktorantów do udziału w wymianie międzynarodowej. Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Kairze byli bardzo zainteresowani możliwościami prowadzenia wspólnych badań z Wydziałem Biomedycznym, a także kształceniem w naszej szkole doktorskiej. Wyjazd zakończył się nakreśleniem najbliższych planów, omówieniem wspólnych przedsięwzięć dla studentów, m.in. dotyczących przygotowania Letniej Szkoły Biomedycyny, sprecyzowaniem obszarów współpracy naukowej dla pracowników, a także podkreśleniem zasobów naszej Szkoły Doktorskiej.

Instytucja goszcząca wzorowo opiekowała się całą grupą podczas pobytu, zapewniła bardzo ciekawy i uporządkowany program wizyty, podczas której oprócz transferu wiedzy można było rozwijać zainteresowania i wymienić doświadczenia kulturalne.
Autorki: dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, Dziekan Wydziału Biomedycznego,
mgr Aniela Wesołowska, Biuro Szkoły Doktorskiej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie